Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Vinnova stödjer Swedish House of Finance med 100 miljoner kronor

Vinnova fortsätter sin långsiktiga satsning på finansmarknadsforskning i Sverige och har beslutat tilldela 100 miljoner kronor över den kommande femårsperioden till Swedish House of Finance vid Handelshögskolan i Stockholm.

Åtagandet fortsätter i ytterligare fem år – till 2030 – om centret uppnår sina högt ställda mål, och förutsatt att näringslivet engagerar sig med motsvarande belopp. Totalt kommer alltså staten via VInnova att finansiera Swedish House of Finance med 200 miljoner kronor under perioden 2021­–2030.

– Vi ser att centrumet spelar en viktig roll i att vidareutveckla den vetenskapliga forskningsexcellensen. Det erbjuder också en viktig knutpunkt och infrastruktur för den svenska finansmarknadsforskningen, inte minst tack vare stark medfinansiering från aktörer inom finansmarknadsbranschen, säger Darja Isaksson, generaldirektör för Vinnova.

Swedish House of Finance bildades 2011 som en ideell förening på initiativ av staten, Handelshögskolan i Stockholm, och den privata finanssektorn i Sverige. Målet var att skapa ett nationellt centrum för finansmarknadsforskning som är konkurrenskraftigt på högsta internationella nivå. Centrumsatsningen har varit mycket lyckad och efter snart tio år har centret etablerat sig som ett av de absolut ledande i sitt slag i Europa.

– Vi är tacksamma för den fortsatta satsningen från Vinnova, vilken är en förutsättning för att det starka stöd vi hittills har från svensk finansmarknad ska bibehållas. Denna nya finansiering ger oss en möjlighet att utveckla centret att fortsätta leverera forskning och utbildning i världsklass. Sverige är ett land med både stor innovationskraft och en stark finanssektor. Vårt nära samarbete mellan forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer visar hur viktig vår forskning är för svensk ekonomi, säger Anders Anderson, föreståndare, Swedish House of Finance.

Totalt har redan 22 ledande företag i finanssektorn bundit sig för ett årligt bidrag under perioden 2021–2030 motsvarande totalt 150 miljoner kronor tillsammans, med målet att nå 200 miljoner kronor under nästa tioårsperiod. En bred uppslutning av finanssektorn är viktig för att Swedish House of Finance ska kunna fortsätta leverera forskning som både håller akademisk världsklass och samtidigt är av högsta relevans för marknadens aktörer.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Anderson
Director, Swedish House of Finance
Email: Anders.anderson@hhs.se
Tel: +46 70 863 63 44

SSE Finance News Press release