Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskning vid Handelshögskolan blir mer tillgänglig genom ny portal

Handelshögskolan gör det nu enklare att hitta både forskning och forskare från skolan. Lanseringen av SSE Research Hub underlättar för både allmänhet, sakkunniga och medier att hitta viktig och samhällsnyttig information.

SSE Research Hub, som lanseras den 18 mars, är öppen för alla och ger externa målgrupper, som forskare från andra lärosäten, politiskt sakkunniga, media och privatpersoner, en ingång till information om Handelshögskolans samlade forskningsmaterial.

Portalen gör det möjligt för utomstående att ta del av forskning inom områden som bland annat ekonomi, finans, hållbarhet, hälsa och innovation. Att förenkla tillgången till öppen forskning stödjer vetenskaplig transparens och snabbare kunskapsspridning samt ökar möjligheten till samverkan över disciplingränser.

Tillgång till forskning driver utveckling

Open Access-publicering, eller öppen tillgång, är viktig för Handelshögskolan eftersom det främjar fri tillgång till forskningsresultat. Genom SSE Research Hub fortsätter Handelshögskolan arbetet med att tillgängliggöra och sprida den forskning som publiceras öppet.

– Forskning är avgörande för att förstå vårt samhälle och driva utvecklingen vidare. Det är därför av största vikt att vi gör vår forskning tillgänglig för alla. Genom SSE Research Hub stärker vi banden mellan akademin och samhället, och säkerställer att vår forskning inte bara bidrar till teoretiska framsteg, utan även till konkret positiv förändring, säger Andreas Hellgren, bibliotekarie och projektledare för SSE Research Hub.

SSE Research Hub kommer också att ge en översikt av Handelshögskolans olika institutioner, center och institut, däribland information om vilka forskare som tillhör vilken enhet samt vilken forskning som publicerats av respektive enhet. Varje forskare har en profilsida som visar deras publikationer och specialområden. Forskarprofilsidorna gör det möjligt att hitta rätt bland Handelshögskolans experter. Sammantaget gör detta också Handelshögskolans forskning och forskare lättare att hitta via externa sökmotorer, även om man inte är bekant med skolan sedan tidigare.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Hellgren
Bibliotekarie, projektledare för SSE Research Hub
Tel: 08-736 9714
Email: andreas.hellgren@hhs.se

Utforska SSE Research Hub.

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

Presskontakt

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Email: ylva.mossing@hhs.se
Telefon: +46 730 97 26 16

Mer information om Handelshögskolan i Stockholm, samt alla våra pressmeddelanden, hittar du på hhs.se.

SSE News Press release