Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Torbjörn Becker diskuterar krisen mellan Ryssland och Ukraina i SVT Ekonomibyrån

I senaste avsnittet av Ekonomibyrån "Kursen i kristider" diskuterar Torbjörn Becker, chef för Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), krisen mellan Ryssland och Ukraina. Vilka ekonomiska konsekvenser kommer att ske och vilka är de långsiktiga effekterna?