Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nyheter

Alla nyheter Utbildning Forskning Outreach Press release Alumni Dissertation Seminar Institute for Research Publication BSc Programs MBA Program Corona

“FN:s agenda 2030: en utopisk utvecklingsplan för världen”

23 oktober 2019
FN:s globala mål för hållbar utveckling har kritiserats för att vara universella, ofokuserade, inkonsekventa och svåra att kvantifiera, genomföra och följa upp. Det föreligger också en potentiell konflikt mellan socioekonomisk utveckling och hållbar utveckling. Men det finns undantag, menar Professor Ranjula Bali Swain på Misum.

Ny forskning: Känslor kring klimatförändringen styr beteenden

15 oktober 2019
Hur förhåller sig svenska hushåll till klimatförändringen och hur ställer de sig till hållbara investeringar? Det undersöker Anders Anderson, Swedish House of Finance, och David Robinson, Duke University, i forskningsrapporten "Knowledge, Fears and Beliefs: Understanding Household Demand for Green Investments".

Handelshögskolan blir helt engelskspråkig

07 oktober 2019
Efter 110 år blir Handelshögskolan helt engelskspråkig. Från och med 2020 kommer det sista av våra elva program att öppnas för internationella studenter.

Passar en storlek alla?

30 september 2019
Digitaliseringen har förändrat detaljhandeln i grunden, inte minst i de många kontaktytorna med kunderna. En allmän syn är att det är bra med integrering mellan olika kontaktytor. Enligt Angelica Blom, forskare på Handelshögskolan, handlar det om att förstå och anpassa sig efter kundgruppen och shoppingsituationen.

Fortfarande mer snack än verkstad bland de största svenska börsbolagen när det gäller hållbarhet

24 september 2019
Det är fortfarande mer talking än walking när det kommer till de stora börsbolagens hållbarhetsarbete, och bolagen är fortsatt väldigt kortsiktiga. Dock har bolagen flyttat upp hållbarhet ett snäpp på den strategiska agendan. Detta visar den tredje ”Walking the talk-?”-rapporten från Misum som presenteras idag, tisdagen den 24 september.

En åldrande befolkning leder till lägre realräntor

23 september 2019
Åldrandet kan leda till en permanent och betydande sänkning av realräntorna i framtiden, och strukturella förändringar i form av tekniska framsteg får timlönen inom varusektorn att växa mer än inom tjänstesektorn. Det visar forskning av Andrea Papetti, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ekonom på Europeiska centralbanken.

Prat är också handling: Ny forskning om CSR-kommunikation

17 september 2019
Walk-the-talk, talk-the-walk eller t(w)alk? En vanlig åsikt är att mycket snack och lite verkstad inte leder någonstans. Men snack är nödvändigtvis inte mindre värt än verkstad, enligt Mette Morsing, professor i hållbara marknader på Misum, Handelshögskolan i Stockholm.

Equilab vinnare vid finalen av SPIN accelerator Sweden

01 juli 2019
Hur vi utför, konsumerar och bedömer idrott håller på att förändras. Det blev tydligt när Sveriges Olympiska Akademi samlade experter, startups och investerare på Handelshögskolan i Stockholm, för avslutningen av SPIN Accelerator Sweden.

EU-kommissionen utser Handelshögskolans nya allians CIVICA till Europauniversitet

28 juni 2019
CIVICA, den samhällsvetenskapliga allians som Handelshögskolan i Stockholm tillhör, har utsetts av Europeiska kommissionen till ett av de nya så kallade Europauniversiteten. Bland de 48 ansökningar som inkom har 17 Europauniversitet utsetts och fått finansiering, enligt ett tillkännagivande av Europeiska kommissionen den 26 juni. CIVICAs ansökan fick 92 poäng av 100 möjliga.

Julia Delin rekryterad som ny VD för SSE Business Lab

28 juni 2019
Julia Delin har rekryterats till tjänsten som VD för SSE Business Lab, Handelshögskolans startup-inkubator. Med tidigare erfarenhet som entreprenör och en god förståelse för de olika delarna i Stockholms entreprenöriella ekosystem, har Julia den erfarenhet, förmåga och energi som krävs för att ta SSE Business Lab till nästa nivå.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer