Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Magnus Tyreman ny styrelseordförande för Handelshögskolan i Stockholm

Sedan den 1 januari 2024 är Magnus Tyreman ny ordförande för Handelshögskolan i Stockholms styrelse. Tyreman efterträder Laurent Leksell, som avslutade sin 6 år långa förtjänstfulla tid som ordförande för Handelshögskolans styrelse vid årsskiftet.

- Som huvudman för Handelshögskolan är Handelshögskoleföreningen trygg i att Magnus Tyreman med sina erfarenheter och perspektiv kommer att vara en positiv kraft och bidra till att säkra skolans långsiktiga utveckling. Jag vill dessutom tacka avgående ordförande Laurent Leksell för hans mångåriga insats och engagemang för Handelshögskolan, säger Jacob Wallenberg, ordförande för Handelshögskoleföreningen.

Magnus Tyreman var tidigare Managing Partner för McKinsey Europe och medlem av McKinseys globala ledarskapsteam. Han har en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm och har även studerat ekonomi vid Fundaçáo Getulio Vargas i Brasilien.

- Det är med stor entusiasm jag åtar mig detta uppdrag. Handelshögskolan har under de senaste åren gjort enorma framsteg och jag hoppas tillsammans med den övriga styrelsen kunna fortsätta det viktiga utvecklingsarbetet, säger Magnus Tyreman.

Styrelsen består av tolv ordinarie medlemmar:

Magnus Tyreman, styrelseordförande HHS, utsedd av Handelshögskoleföreningen
Per-Olof Söderberg, vice ordförande HHS, utsedd av Handelshögskoleföreningen
Lars Strannegård, rektor HHS
Lena Gustafsson, utsedd av Regeringen
Laura Hartman, utsedd av Stockholms Stad
Bertil Andersson, utsedd av Handelshögskoleföreningen
Helena Saxon, utsedd av Handelshögskoleföreningen
Katarina Martinson, utsedd av Handelshögskoleföreningen
Helena Stjernholm, utsedd av Handelshögskoleföreningen
Mariassunta Giannetti, utsedd av Faculty Forum
Karl Wennberg, utsedd av Faculty Forum
Clara Härdling, utsedd av Studentkåren från och med 1 mars 2024

SSE