Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

News

Product Marketing at Swedish Match

15 February 2023
Swedish Match retail club had a workshop about product marketing.

Packaging strategy in a changing world at Coca-Cola Europacific Partners

15 February 2023
The students in Coca-Cola Europacific Partners retail club visited the company office in Jordbro south of Stockholm for a workshop.

Career Module at Bemz

15 February 2023
The second-year students in Entrepreneurship & E-Commerce Retail Club met with Anneli Kansbod, CEO of Bemz, for an informative and inspiring experience.

DI Debatt Artikel: När importen är dyr blir handelspolitiken viktig

15 February 2023
Även om den genomsnittliga tullen är förhållandevis låg finns det områden där en tullbefrielse får stort genomslag på företagens kostnader för inköp samtidigt som det kan ge produktivitetsutvecklingen en skjuts framåt, skriver Patrik Tingvall, chefsekonom Kommerskollegium och senior forskare EIJS (European Institute of Japanese Studies).

Ny bok! Ägarstyrning. En närstudie av ägarnas insatser och handlingsutrymmen i de stora svenska företagen

15 February 2023
I en ny bok av Professor Emeritus Sven-Erik Sjöstrand behandlas allt slags ägande av stora företag i Sverige. Detta innebär att hela repertoaren av företagsägande beskrivs och analyseras.

Executive Education: New International Sustainability Program - In Partnership with HEC Paris

15 February 2023
”Sustainability is a focus area for research at both HEC and SSE, and in combination with our corporate networks participants in this program will get access to outstanding research and practice in an international context”, says Katarina Hägg, CEO at SSE Executive Education.

Trade Marketing Realities at Swedish Match

14 February 2023
Swedish Match had a theme lecture regarding Trade Marketing.

Applied History Best Essay Diploma - Klara Strömberg

14 February 2023
Klara Strömberg received a diploma for the best essay during the Applied History course in 2021. In the interview, Klara discusses her main findings and the impact the course had on her outlook, and shares her current pursuits in pursuing a master’s degree in economics and international economic policy.

Construction work in the library

14 February 2023
Construction work in the library the coming weeks

Two Master students in Economics have won an award from the Swedish Gender Equality Agency

13 February 2023
The Swedish Gender Equality Agency's thesis competition was organized for the first time in 2021. The content related criterion for participation in the competition is that the essay contributes to knowledge about gender equality policy or social development based on the ambitions of gender equality policy.