Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

News

The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences

12 October 2020
The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2020 goes to Paul R. Milgrom and Robert B. Wilson “for improvements to auction theory and inventions of new auction formats”. Photo by Isaac Fryxelius.

Economic research important during times of great change

09 October 2020
“Economic science is particularly relevant when society seeks to make major changes or is subject to large shocks,” says Professor Tore Ellingsen. On Monday he and colleague Per Strömberg are two of the experts selecting this year's winner of the Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.

Läs om psykologi och lyckas bättre på börsen

07 October 2020
Många småsparare brukar reagera utifrån psykologiska faktorer och blir mer riskbenägna om de ”står inför en upplevd förlust”. De brukar också agera likt den stora flocken på börsen, säger ekonomiprofessorn Richard Wahlund till Omni Ekonomi.

No fail-safe recipe for international e-commerce

07 October 2020
Online sales have taken off during the COVID-19 pandemic, and for many small and medium enterprises in Sweden, the international market promises new and sorely needed customer groups. But there isn’t a fool-proof way for success on the international market, researchers at SSE’s Center for Retailing explain.

Workshop with Skincity on Black Friday promotions

07 October 2020
The Axel Johnson Retail Club had a workshop with Skincity, one of the group’s companies, regarding Black Friday promotions.

How to stay relevant in the 2020 retail landscape?

07 October 2020
The workshop was about the future of Clas Ohlson and how they stay relevant in new market conditions.

Those most negatively impacted by COVID-19

07 October 2020
Although anyone is at risk, some groups are more susceptible to the effects of COVID-19 than others.

Det nya normala - hållbarhetsfrågorna efter pandemin

07 October 2020

DN Debatt: ”Sveriges invandrare drabbas hårdast av coronakrisen”

07 October 2020
DEBATT 27/3. Fyra ekonomiforskare: Det behövs stora insatser om vi ska undvika en ohållbar integrations- och arbetsmarknadssituation efter pandemin. Redan nu vet vi att coronakrisen kommer att leda till stora utmaningar för de mest utsatta i samhället och många invandrare är i en särskilt svår situation.

Debatt: Pandemin kräver ökat samarbete mellan stat och näringsliv för fossilfri produktion och konsumtion

07 October 2020
Staten har med anledning av coronapandemin tilldelat näringslivet stora resurser och på osedvanligt kort tid ändrat i vissa regelsystem. När det nu är dags för omstart kan det aldrig bli fråga om återgång till ”business as usual”. Det skriver Sven-Olof Junker och Lars-Gunnar Mattsson som båda är kopplade till Handelshögskolan i Stockholm.

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more