Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Det svenska studentmanifestet: intervju med Handelsstudenten Ylvali Busch

Den 3 december presenterades det svenska studentmanifestet på DN debatt, ett upprop där studenter från sju svenska universitet och högskolor kräver klimatansvar från framtida arbetsgivare. En av studenterna som skrev under artikel är Ylvali Busch som läser andra året på Handelshögskolan.

 

Hej Ylvali, vad hoppas du att manifestet ska bidra till?
Företag idag väljer sina narrativ när det kommer till hållbarhet, de lyfter fram det de är bra på samtidigt som de mörkar andra delar av sin affärsmodell. Jag hoppas de inser att min generation ser det. Företag måste ställa om på allvar om vi ska vilja jobba för dem, säger Ylvali.

Samtidigt som Ylvali studerar på Handels går hon också en mastersutbildning i industriell ekonomi på KTH med inriktning på energiteknik och hållbar kraftproduktion
- Den utbildningen är mer specifik, men på Handels har jag via Global Challenges fått ett vidare perspektiv på hållbarhet och kraft till att gå ut och försöka göra skillnad i samhället.

För henne är det avgörande att en framtida arbetsgivare är allvarlig i sitt hållbarhetsarbete. Hon pluggar dubbelt för att ha en stark position när hon söker jobb
- Jag vill inte kompromissa vare sig med mina karriärmässiga mål eller mina personliga övertygelser. Jag vill inte ge min hjärna och min tid åt ett företag som inte gör bra saker, och i intervjusituationer lyfter jag fram mitt hållbarhetsengagemang som en bra sak. Jag har också vågat ställa frågan: ”Måste man hos er arbeta i projekt som man tycker är ohållbara ur ett klimatperspektiv?”.

Hon känner sig inte ensam i sitt klimatengagemang på skolan, och hoppas på stor uppslutning i studentmanifestet.
- Det är viktigt att få med studenterna härifrån, för är det några som näringslivet lyssnar på så är det Handelsstudenter. Vi får dessutom genom Global Challenges verktyg som gör att vi kan ställa företag till svars och syna affärsmodeller. 

En annan viktig poäng med klimatmanifestet är enligt Ylvali att det kan få studenter att inse att de faktiskt kan ställa krav på sina framtida arbetsgivare. 
- Jag tycker att klimatansvar kan vara en lika självklar del av dialogen vid en anställning som lönen, säger Ylvali Busch.

Läs artikeln ”Vi kräver klimatansvar av våra arbetsgivare” på DN Debatt.

Skriv under uppropet här

 

 Studenter på lanseringen av Studentmanifestet, Norrsken, 3 december 2018.

 

Misum

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer