Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskning om hållbart mode ska driva cirkulära affärsmodeller i praktiken

Misum forskare Susanne Sweet är med på ”100-lista” av den Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) som korar forskningsinitiativ med störst potential för att bidra till Sveriges konkurrenskraft framöver. 2020 har Akademien lagt särskilt fokus på hållbar utveckling, med målet att förmedla kunskap om nya processer, produkter och affärsmodeller för företag och praktiker.

Susanne forskar omkring hållbar mode, hållbar konsum och cirkulära affärsmodeller och ha lett ett stort forskningsprogram om de olika aspekterna av en hållbar modeindustri i Sverige.

Presentation om "fast" och "slow" fashion med Center for Circular Design vid University of the Arts London och Filippa K i London.

"Mistra Future Fashion", är ett samarbete mellan Misum, forsningsförbundet RISE, Chalmers Tekniska Universitet, Lunds Unversitet, IVL, Copenhagen Business School och School of Arts London, samt flera företagspartner och samhälleorganisationer. "Cirkulär ekonomi betyder mycket mer än produktions- och återvinningsprocesser", betoner Susanne, "man får ta hänsyn till konsumenter, själva affärsmodeller och hela systemet som produktion, transport och användning sker i.".

Således är olika projekt inom Mistra Future Fashion relaterat till produktdesign, ny material och teknik, men handlar även om alternativa affärsmodeller, användning och vidareförning, och partnerskap och politisk stöd. Resultat ska presenteras den 18e Mars på ”Research2Business Summit” på Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien.

Läs mer om IVAs 100-lista 2020 här. 

Misum