Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Forskning om cirkulära affärsmodeller - Misumforskare på IVAs 'R2B Summit'

I våras blev Susanne Sweets forskning om hållbart mode utvald till Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) så kallade ”100-lista", som sammanställer forskningsinitiativ med störst potential att bidra till Sveriges konkurrenskraft, med särskilt fokus på hållbar utveckling. Den 2 september presenteras forskningen för företag och landets viktigaste industriföreträdare.

'R2B (Research to Business) Summit' arrangeras av IVA varje år och är en av de mest relevanta möteplatserna för forskare från högskolor, universitet och institut och beslutsfattare med ansvar för innovation, forskning och utveckling på företag och organisationer. Detta året är evenemang helt digitalt och delar av programmet är öppna för allmänheten via live-streaming.

Klick här för programmet och registrering

Susanne's forskning fokuserar på hållbar konsumtion, hållbart mode och cirkulära affärsmodeller, som var en del av det tvärvetenskapliga forskningsprogrammet Mistra Future Fashion (2011-2019), som hon också var forskningschef för. Textilindustrin är en av de smutsigaste i hela världen, och 80 procent av all miljöpåverkan sker i produktionsledet. Omställningen till nya material och cirkulära processer med både återvinning och återanvändning är därför central ur ett hållbarhetsperspektiv.

-Cirkulär ekonomi betyder mycket mer än produktions- och återvinningsprocesser. Man behöver ta hänsyn till hela systemet som produktion, transport och användning är en del av, och inte heller glömma bort frågan om konsumenternas acceptans av de nya affärsmodellerna, betonar Susanne Sweet.

På R2B Summit har 50 forskare valts ut att pitcha sina nyckelbudskap i en film (se alla här). Under eftermiddagen kommer projektet presenteras och diskuteras mer i detalj i utvalda grupper. 

En huvudsaklig aspekt av hållbart mode är såklart nya teknologier, men det är lika viktigt att bygga nya affärsmodeller som stöttar en hållbar utveckling bort från business as usualoch fast fashion-logiken, påpekar SusanneSweet.

Pitch: Forskning för en hållbar modeindustri

Misum