Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Martin Carlsson Wall utsedd till professor på Handelshögskolan

Martin Carlsson Wall har utnämnts till professor i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm. Martin Carlsson Walls forskning utforskar tvärsnittet mellan redovisning, kreativitet, sport och känslor.

Martin Carlsson Wall doktorerade 2011. Han fokuserade på utvecklingen av industrirobotar och studerade den roll som redovisningen spelar i storskaliga innovationsprojekt. Detta följdes sedan av studier av andra högteknologiska sektorer, exempelvis telekommunikationer och rymdforskning, där innovationsprojekten är dyra men kan ha betydande lönsamhet och tillväxtpotential om de lyckas.

2015 grundade Martin Center for Sports and Business. I tätt samarbete med sporter i både Sverige och utomlands har Martin visat med sin forskning hur idrottsklubbar, ligor och förbund använder redovisning för att navigera den svåra balans som är förknippad med att kombinera flera institutionella logiker som rör kommersialisering, medlemsdemokrati och offentlig finansiering.

– Under min akademiska karriär har jag intresserat mig för att studera redovisning i oväntade situationer. Det började med min doktorsavhandling, när jag studerade kopplingen mellan redovisning och kreativitet, och fortsätter nu med sport. Detta har fortsatt med studier av hur redovisningen förhåller sig till känslor, identitet och passion. Det globala sportlandskapet ställs för närvarande inför många utmaningar, och det är fascinerande att studera dessa processer i realtid, allteftersom de utvecklas i snabb takt.

Under kommande år kommer Center for Sports and Business att stödja utvecklingen av svensk idrott. Centret hoppas att bidra till områden såsom verksamhetsstyrning, en förbättrad könsbalans bland ledare och hur idrottsorganisationer kan omfamna och frodas som hybridorganisationer.

Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan, har följande motivering till utnämnandet:

– Martin är ett utmärkt exempel på den slags professor som Handelshögskolan vill utveckla. Han publicerar på högsta internationella nivå samtidigt som hans forskning har verklig påverkan i praktiken. Martins forskning är innovativ på så vis att han studerar redovisning i relation till kreativitet, sport och känslor. Dessa nya kombinationer flyttar fram forskningens gränser, både inom redovisning och på andra närliggande områden.

För mer information, kontakta:
Martin Carlsson Wall
Professor, Handelshögskolan i Stockholm:
Email: martin.carlsson-wall@hhs.se
Tel: +46 730 440 900

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

 

SSE Sports and Business SIR Press release