Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Kung Carl XVI Gustaf hyllas med ny professur i ungt ledarskap

I samband med firandet av Kung Carl XVI Gustafs 50 år på tronen inrättas nu en ny professur i ungt ledarskap vid Handelshögskolan i Stockholm. En gemensam insamling från det svenska näringslivet finansierar den nya professuren.

Den totala insamlade summan från näringslivet är närmare 90 miljoner kronor, varav 60 miljoner kronor går till professuren vid Handelshögskolan och resterande till Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Kung Carl XVI Gustaf har själv önskat att gåvan skulle användas för att främja ungt ledarskap.

De som finansierat professuren i ungt ledarskap är Carl Bennet AB, Erling-Persson stiftelse, Familjen Schörlings Stiftelse, PO Söderberg, Ragnar Söderbergs stiftelse, Stena AB, Torsten Söderbergs Stiftelse och Wallenbergstiftelserna.

– Jag är mycket tacksam och glad över att Kung Carl XVI Gustaf ser vikten av det unga ledarskapet, att så många välgörare delar hans syn och är så exceptionellt generösa, säger Lars Strannegård, rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

Vår samtid präglas av förändrade ideal och förväntningar bland unga. Många talar om att de vill arbeta i värderingsdrivna organisationer, om att de vill engagera sig i meningsfullt arbete och göra skillnad. Dagens unga vill i mindre utsträckning än tidigare generationer bli chefer – men de vill påverka. 

Den pågående utvecklingen ger upphov till en ökad efterfrågan på både ny forskning och undervisning. Särskilt viktigt är det att fördjupa vår insikt i individers beteenden inom organisatoriska sammanhang. Vi behöver förstå vad som påverkar dessa beteenden och vilka konsekvenser de medför – inte bara för de enskilda individerna, utan även för organisationer och samhället i stort.

För en generation som sätter engagemang och etik högt är det särskilt viktigt att titta närmare på hur framtidens organisationer kan skapa hållbart engagemang och hur det tar sig uttryck. Hur säkerställs ett etiskt handlande och hur bygger man inkluderande organisationer där medarbetarnas kompetens och potential tas tillvara? Hur skapas samarbetsprocesser med en ny generation medarbetare och ledare som effektivt adresserar våra komplexa samhällsutmaningar?

Kung Carl XVI Gustaf har sedan länge varit starkt engagerad i det unga ledarskapet. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap, som också varit föremål för insamling i samband med firandet, finns för att sätta ljuset på kraften hos unga ledare. Stiftelsen vilar på övertygelsen om att mod, omtanke och handlingskraft är vad som krävs för att bygga ett sammanhållet och hållbart samhälle. 

För mer information, vänligen kontakta:

Lars Strannegård
Professor och rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Email: lars.strannegard@hhs.se
Telefon: 08-736 90 00

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

SSE DMO