Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelsstudenter hjälper yngre elever att plugga hemifrån

God utbildning ska vara tillgänglig för alla, men hur ser man till att alla får tillgång till läxhjälp i dessa tider när många elever tvingas plugga hemma? Tillsammans med fem kurskamrater startade Handelsstudenten Max Richnau en gratis läxhjälp online.

Med anledning av det nya coronaviruset är det många gymnasie- och grundskolor som nu håller stängt eller delvis stängt. Ett stort antal elever pluggar hemma och med det kommer nya utmaningar. Max Richnau, Timmy Gustafsson, Isak Mölzer, Carl Nordahl, Anton Kalte och Olle Wallberg – alla studenter på Handelshögskolan – startade Pluggstugan, ett projektarbete för att underlätta för elever som nu pluggar hemma.

Max Richnau och hans kurskamrater studerar kursen Global Challenges – Expressing – en kurs där studenterna ska driva ett projekt kopplat till något av FN:s globala mål för hållbar utveckling. De hade egentligen tänkt göra ett annat projektarbete, men det gick inte att genomföra i samband med händelseutvecklingen kring det nya coronaviruset.

– Vi fick idén att göra något där vi skulle kunna bidra just utifrån den nya osäkra situationen i samhället och tyckte oss se att det finns ett stort behov av extrahjälp med skoluppgifter i dessa osäkra tider, när det kanske inte är lika lätt att be läraren om hjälp, säger Max Richnau.

Alla frågor och ämnen är välkomna 

Pluggstugan vänder sig främst till högstadie- och gymnasieelever och har inga begränsningar kring vilka ämnen man kan be om hjälp med. Dock ligger studenternas främsta kompetenser inom ämnen som har med ekonomi och samhällskunskap att göra. I dagsläget är det runt 75 Handelsstudenter som har gått med i gruppen.

– Sedan hoppas vi så klart att så många av dem som möjligt kan tänka sig att hjälpa till i takt med att gruppen växer, och att ännu fler från skolan ska vilja gå med och hjälpa till, säger Max Richnau.

Förbättra tillgängligheten för alla

Ett av FN:s globala hållbarhetsmål är god utbildning för alla och Pluggstugan kan vara ett verktyg för att uppnå just detta mål genom att öka tillgängligheten för läxhjälp för alla. Det finns redan flera läxhjälpstjänster som tar betalt, men Max Richnau menar att inte alla har råd med det. 

– Det här projektet är tänkt att fungera helt ideellt, och att det ska vara helt gratis att få hjälp. Parallellt med detta skissar vi på ett koncept för en applikation som i framtiden kan komma att underlätta för högskoleelever att hjälpa högstadie- och gymnasieelever kring kluriga skolarbeten och -uppgifter, som en del av vårt Global Challenges-projekt, säger han.

Om du är intresserad av att erbjuda läxhjälp kan du läsa mer om Pluggstugan på deras Facebooksida. Notera att du måste vara student på Handelshögskolan för att kunna vara med. 

Läs mer om Global Challenges-kurserna som Handelshögskolan erbjuder på vår hemsida.

SSE

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer