Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

News

Ny innovationshubb för cancervård

22 november 2019
SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att starta en gemensam innovationsmiljö. Med visionen att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom, ska innovationsmiljön bidra till att Sverige blir ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning.

Karin E Svensson, ICA, årets SSE MBA Corporate Partners-stipendiat

21 november 2019
Karin E Svensson, chef för ICA Sveriges CIO Office, mottar årets SSE MBA Corporate Partners stipendium. "Jag ser fram emot att fördjupa mig i entreprenörskap, innovation och management."

Engagerade medarbetare är nyckeln till hållbara företag

20 november 2019
Medarbetarna är drivkraften bakom hållbarhet på mindre företag – inte ägarna. Och hållbarhet kan både stimulera affärsverksamheten och motivera anställda. Det visar ny forskning av Tina Sendlhofer på Misum.

HUR KAN SVERIGE FRÄMJA DEMOKRATISK UTVECKLING I ÖST?

05 november 2019
Vad betyder svaga politiska kontrollfunktioner, korruption och maktmissbruk för Östeuropa? Och vilka är möjligheterna till samarbete i Europa överlag? Det tittar vi närmare på i årets upplaga av SITE:s konferens Development Day.

“FN:s agenda 2030: en utopisk utvecklingsplan för världen”

23 oktober 2019
FN:s globala mål för hållbar utveckling har kritiserats för att vara universella, ofokuserade, inkonsekventa och svåra att kvantifiera, genomföra och följa upp. Det föreligger också en potentiell konflikt mellan socioekonomisk utveckling och hållbar utveckling. Men det finns undantag, menar Professor Ranjula Bali Swain på Misum.

Ny forskning: Känslor kring klimatförändringen styr beteenden

15 oktober 2019
Hur förhåller sig svenska hushåll till klimatförändringen och hur ställer de sig till hållbara investeringar? Det undersöker Anders Anderson, Swedish House of Finance, och David Robinson, Duke University, i forskningsrapporten "Knowledge, Fears and Beliefs: Understanding Household Demand for Green Investments".

Handelshögskolan blir helt engelskspråkig

07 oktober 2019
Efter 110 år blir Handelshögskolan helt engelskspråkig. Från och med 2020 kommer det sista av våra elva program att öppnas för internationella studenter.

Passar en storlek alla?

30 september 2019
Digitaliseringen har förändrat detaljhandeln i grunden, inte minst i de många kontaktytorna med kunderna. En allmän syn är att det är bra med integrering mellan olika kontaktytor. Enligt Angelica Blom, forskare på Handelshögskolan, handlar det om att förstå och anpassa sig efter kundgruppen och shoppingsituationen.

Fortfarande mer snack än verkstad bland de största svenska börsbolagen när det gäller hållbarhet

24 september 2019
Det är fortfarande mer talking än walking när det kommer till de stora börsbolagens hållbarhetsarbete, och bolagen är fortsatt väldigt kortsiktiga. Dock har bolagen flyttat upp hållbarhet ett snäpp på den strategiska agendan. Detta visar den tredje ”Walking the talk-?”-rapporten från Misum som presenteras idag, tisdagen den 24 september.

En åldrande befolkning leder till lägre realräntor

23 september 2019
Åldrandet kan leda till en permanent och betydande sänkning av realräntorna i framtiden, och strukturella förändringar i form av tekniska framsteg får timlönen inom varusektorn att växa mer än inom tjänstesektorn. Det visar forskning av Andrea Papetti, forskare på Handelshögskolan i Stockholm och ekonom på Europeiska centralbanken.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer