Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Mercurius Förlags AB

MercurIUS Förlags AB är ett av Stiftelsen MercurIUS helägt dotterbolag. Föremålet för bolagets verksamhet är utgivning av juridiskt material och seminarieverksamhet. Bolagets styrelse består forskare och lärare verksamma vid Center for Business Law, Handelshögskolan i Stockholm.
 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer