Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Mercurius Förlags AB

MercurIUS Förlags AB är ett av Stiftelsen MercurIUS helägt dotterbolag. Föremålet för bolagets verksamhet är utgivning av juridiskt material och seminarieverksamhet. Bolagets styrelse består forskare och lärare verksamma vid Center for Business Law, Handelshögskolan i Stockholm.
 

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more