Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Stiftelsen MercurIUS

Stiftelsen MercurIUS bildades 1993. Stiftelsen skall främja dels utvecklingen av rättsvetenskaplig utbildning och forskning, dels utgivningen av juridisk litteratur producerad av rättsvetenskapliga forskare, jurister verksamma i det praktiska rättslivet eller andra.

Stiftelsens huvudsakliga verksamhet ägnas åt att bidra till forskningsverksamhet med koppling till institutionen. Stiftelsen äger härutöver MercurIUS Förlags AB. Bolagets verksamhet ägnas bl.a. förlagsutgivning i skriftserien MercurIUS. Enligt stadgarna är det företrädelsevis personer med anknytning till Rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm som skall främjas genom stiftelsens verksamhet.

Stiftelsens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av de ordinarie professorerna vid Rättsvetenskapliga institutionen, Handelshögskolan i Stockholm, med institutionens prefekt som ordförande. Idag utövas sålunda ledningen av professorerna Erik Nerep (ordförande), Richard Arvidsson och Lars Henriksson.