Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelsrättsligt Forum

Handelsrättsligt forum bildades 1992 av rättsvetenskapliga institutionen vid Handelshögskolan i Stockholm.
Handelsrättsligt forum är ett diskussionsforum där praktiserande jurister inom området för näringslivsrelevant juridik kan möta akademiker och diskutera rättsutveckling och forskning på området. Verksamheten bedrevs fram till 2001 huvudsakligen i form av kvällsseminarier där aktuella frågor diskuterats.
 
Från och med 2001-2002 utövas verksamheten huvudsakligen i form av lunchmöten. Efter en gemensam lunch ges en inledning över något centralt näringslivsrättsligt tema med anslutande diskussion. Ett sådant tema kan vara något nytt avgörande av Högsta domstolen, en diskussion i anslutning till pågående forskning vid institutionen eller pågående utrednings- eller lagstiftningsarbete. Lunchmötena är öppna för medlemmar. Intresseanmälan sker till cecilia.hanzon@hhs.se
Forskare vid universitet/högskola kan, i mån av plats och efter intresseanmälan, få delta utan betalning om tillfället inte är fullbelagt.
Eventuellt överskott av verksamheten används för att finansiera forskning som bedrivs vid institutionen.
 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer