Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Torbjörn Einarsson

The three main focal points of my research are (1) the significance of civil society organizations in the wider society which involves the size, structure and development of the nonprofit sector but also the effects civil society have on individuals, societal fields and the society at large. (2) governance in complex multi-level associations as confederations and federations involving everything from the individual member's decisions to participate (or not) in governing the organization to the work of election committees and boards of directors. (3) welfare production in civil society organizations and community owned organizations.

Among other assignments I am secretary in Ideell Arena's scientific board and member of a reference group at Statistics Sweden with the aim to improve official statistics about civil society and the nonprofit sector in Sweden.

Current research projects:

From voice to service. A longitudinal study of (a) the protest movement around the hospital in Sollefteå and citizens' work of building community owned health care and (b) Save the Children's move into service production.

The Church of Sweden as an actor in the welfare sector.

Membership and governance in producer co-operatives. Complementary to my thesis project I am also studying the members' role in the internal governance system in agricultural producers' co-operatives.

Transnational Governance of the University Field.

The Contours & Development of Swedish Civil Society 1992-2014. A follow up of the Swedish Johns Hopkins mappings of the Swedish civil society 1992 and 2002.

Publications

de Wit, Arjen, Wouter Mensink, Torbjörn Einarsson and René Bekkers 2017. “Beyond Service Production – Volunteering for Social Innovation”. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly Special Issue on “Exploring the Dimensions of Volunteering”

Torbjörn Einarsson 2017. Sektorsbaserad statistik på välfärdsområdet. Rapport till Välfärdsutredningen 2017-02-17. Stockholm: Famna & Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm.

Rey-García, M.; Felgueiras, A.; Bauer, A.; Einarsson; T.; Calo, F.; and Cancellieri, G 2016. Social innovation in social services. Filling the resource-needs gap for the most vulnerable through cross-sector partnerships and civic engagement. Deliverable 5.4 of the project: “Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

Einarsson, Stefan, Torbjörn Einarsson, Filip Wijkström and Martin Gustavsson. (2016). ”Cooperatives in Motion. Member Governance in two Swedish Farmer Co-ops (1990-2011)”. 32nd EGOS Colloquium.

Einarsson, Torbjörn 2016. "Social Networks and Civic Action – From the Individual’s Perspective" presented at 12th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR). Stockholm, Sweden. June 28-July 1, 2016.

Anheier, Helmut, Georg Mildenberger, Gorgi Krlev, Stina Preuss and Torbjörn Einarsson 2016. "The Third Sector and Social Innovation – Socio-Economic Conditions and Policy Discourse" presented at 12th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR). Stockholm, Sweden. June 28-July 1, 2016.

Wijkström, Filip, Torbjörn Einarsson and Erik Sjöstrand 2016. "Civil Society Project Managers – An Understudied Group in the Non-Profit Work Force" presented at 12th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR). Stockholm, Sweden. June 28-July 1, 2016.

Einarsson, Torbjörn 2016. "Organizational Structure and Member Involvement in Federative Organizations" presented at 12th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR). Stockholm, Sweden. June 28-July 1, 2016.

Wijkström, Filip, Marta Reuter and Torbjörn Einarsson 2016. "Civil Society Governance: The case of welfare provision in the Church of Sweden" presented at 12th International Conference of the International Society for Third-Sector Research (ISTR). Stockholm, Sweden. June 28-July 1, 2016.

Einarsson, Torbjörn 2016. "Kungl. Sällskapet Pro Patrias förvaltning genom 250 år" in Amnå, Erik (red.) För det almänna bästa. Ett kungligt sällskap mellan stat och marknad under 250 år. Atlantis.

Ebba Henrekson och Torbjörn Einarsson 2016. Folkrörelserna, Staten och Internetcasinon – En översikt av den svenska spel- och lotterimarknaden. Stockholm: Arena Idé & Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm.

Torbjörn Einarsson, Erik Sjöstrand och Filip Wijkström 2016. Projektledaren, organisationen och projektet. En studie av projektledares arbetssituation i projekt finansierade av Allmänna arvsfonden 2012-2014. Stockholm: Arvsfonden & Stockholm Center for Civil Society Studies vid Handelshögskolan i Stockholm.

De Wit, A., Mensink, W., Einarsson, T., & Bekkers, R 2015. Organisations that facilitate volunteering. Deliverable 3.4 of the project: “Impact of the Third Sector as Social Innovation” (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

Anheier, H. K.; Krlev, G.; Preuss, S.; Mildenberger, G.; Einarsson, T.; Flening, E 2015. Social Innovation in Policy. EU and Country Level Profiles and Policy Perspectives. Deliverable 2.2 of the project: ‘Impact of the Third Sector as Social Innovation’ (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

Sahlin, Kerstin, Filip Wijkström, Lisa Dellmuth, Torbjörn Einarsson and Achim Oberg 2015. The 'Milky Way' of Intermediary Organizations. A transnational field of University Governance. Special Issue of Policy & Politics 43:407-424.

Einarsson, Torbjörn 2015. Organisering och delaktighet i Korpen. Ett forskningsprojekt kopplat till Fokus Korpen. Stockholm: Korpen Svenska Motionsidrottsförbundet.

Anheier, Helmut K., Gorgi Krlev, Stina Preuss, Georg Mildenberger and Torbjörn Einarsson 2014. Theory and empirical capturing of the third sector at the macro level.. A deliverable of the project: ‘Impact of the Third sector as Social Innovation’ (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

Wijkström, Filip, Torbjörn Einarsson and Curt-Olof Mann 2014. Västerås stift i omförhandlingen av det svenska välfärdskontraktet. Analys av ESF-projektet Aktör För Välfärd. Stockholm: European civil society press.

Eriksson, Mimmi, Torbjörn Einarsson and Filip Wijkström 2014. Report on the European social innovation policy framework in light of third sector and civil society actors. A deliverable of the project: ‘Impact of the Third Sector as Social Innovation’ (ITSSOIN), European Commission – 7th Framework Programme, Brussels: European Commission, DG Research.

Einarsson, Stefan, Torbjörn Einarsson och Lars Grönberg. 2014. Governance of sports hybrid organizations, in a context typical for Swedish elite football clubs. Konferensartikel 32nd Standing Conference on Organizational Symbolism (SCOS), Utrecht.

Sjöstrand, Erik, Rolf Sandahl och Torbjörn Einarsson. 2013. Implementering av bidragsmodellerna. Delrapport 2 i utvärderingen av bidragsmodeller till studieförbund och folkhögskolor. Stockholm: Folkbildningsrådet.

Wijkström, Filip, Stefan Einarsson, Torbjörn Einarsson och Martin Gustavsson 2013. Strategisk ägarstyrning och medlemmarnas betydelse i svensk lantbrukskooperation. Slutrapport till Stiftelsen Lantbruksforskning för projekt V0846160. Stockholm: Stiftelsen Lantbruksforskning.

Einarsson, Torbjörn 2013. Kunskapssammanställning - medlemskap, engagemang och makt. Stockholm: Korpen Svenska Motionsindrottsförbundet.

Einarsson, Torbjörn 2012. Membership and Organizational Governance. Stockholm: The Research Secretariat, Stockholm School of Economics.

Einarsson, Torbjörn and Johan Hvenmark 2012. "Efter medlemskapet?" in Wijkström, Filip (red.) Civilsamhället i samhällskontraktet. En antologi om vad som står på spel. Stockholm: European Civil Society Press.

Einarsson, Torbjörn 2012. Den framgångsrika idrottsföreningen - reflektioner från fokusgruppssamtal om framgång. Stockholm: Riksidrottsförbundet.

Einarsson Torbjörn and Filip Wijkström 2011. "Medlemmens roller och medlemskapets dimensioner" in Världen, Norden, Sverige - medlemsnytta via nätet när kooperationen väljer väg. Stockholm: PWC.

Einarsson, Torbjörn 2011. Medlemsorganisationen. Individen, organisationen och samhället. Stockholm: European Civil Society Press.

Wijkström, Filip and Torbjörn Einarsson. 2010. "Ett samhällsvetenskapligt tomrum och ett sprängfullt socialt landskap" in Civilsamhällets många ansikten. En samling essäer. Wijkström (red.). Stockholm: EFI, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm.

Einarsson, Torbjörn. 2009. "Federations, Confederations and Umbrella Organizations - Classification and Governance of Multi-Level Associations" presented at Företagsekonomisk ämneskonferans. Stockholm, Sweden. November 11-12 2009.

Einarsson, Torbjörn. 2008. "Ownership and Control in Swedish Federative Organizations - or a member is a member is a member?" presented at 2nd LAEMOS Colloquium. Rio de Janeiro, Brazil. April 15-18, 2008

Einarsson, Torbjörn. 2008. Medlemskapet i den svenska idrottsrörelsen. En studie av medlemmar i fyra idrottsföreningar. Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI). (FULLTEXT)

Einarsson, Torbjörn. 2007. "The Building Brick-Membership - Generalized Trust in Swedish Membership Organizations." presented at 23rd EGOS Colloquium. Vienna, Austria. July 5-7, 2007

Einarsson, Torbjörn and Filip Wijkström. 2007. Analysmodell för sektorsöverskridande statistik. Fallet vård och omsorg. Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI). (FULLTEXT)

Wijkström, Filip and Torbjörn Einarsson. 2006. Från nationalstat till näringsliv? : det civila samhällets organisationsliv i förändring. Stockholm: Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm (EFI).

Wijkström, Filip, Torbjörn Einarsson and Johan Söderholm. 2006. A Literature Review on Swedish Academic & Public Civil Society Debate in the period 1995-2005 With Special Emphasis on Citizenship & Civic Participation. CINEFOGO Outcome Database.