Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Susanne Wallman-Lundåsen

Susanne is an associate professor of Political Science at Ersta Sköndal College University. She is currently studying what can explain the different strategies that civil society organizations adopt at the local level to influence decision-makers and what can explain whether civil society organizations are successful in achieving their goals in contacts with local decision-makers. In line with her overall research topic on civil society concerning how civil society organizations operate at the local level to influence decision-makers and volunteering and civic engagement.

Her undergraduate degree in Political Science from the University of Bologna,  Italy and her PhD is from Åbo Akademi University in Finland. Susanne is also a College/Senior lecturer at Mid Sweden University 

PUBLICATIONS

Wallman Lundåsen, S. (2015). Civil Society and Political Participation : What Type of Political Participation is Influenced by Community Level Involvement in Civil Society?. Swiss Political Science Review, vol. 21: 1, ss. 140-157.  

Wallman Lundåsen, S. (2014). Democratic Values and Civic Engagement of Local Voluntary Associations. Nonprofit Management & Leadership, vol. 24: 3, ss. 263-283.  

Wallman Lundåsen, S. (2014). Voluntary Associations within the Local Political Context : How Characteristics of the Organizations and the Local Governments Influence Perceptions of Success. VOLUNTAS - International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations, vol. 25: 4, ss. 1041-1061.  

Wallman Lundåsen, S. & Wollebaek, D. (2013). Diversity and Community Trust in Swedish Local Communities. Journal of Elections, Public Opinion, and Parties, vol. 23: 3, ss. 299-321.  

Wollebaek, D. , Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2012). Three Forms of Interpersonal Trust : Evidence from Swedish Municipalities. Scandinavian Political Studies, vol. 35: 4, ss. 319-346.  

Wallman Lundåsen, S. (2012). Debating Future Harmonization of European Union VAT Regulations : Protests Among Swedish Nonprofit Organizations. Nonprofit Policy Forum, vol. 3: 1  

Lundåsen, S. (2010). Civil society, Democracy and Social Capital. Rodina, : 10, ss. 60-64.

Lundåsen, S. (2005). Socio Economic Development and Voluntary Associations in Swedish Municipalities. International Journal of Public Administration, vol. 28: 9/10, ss. 787-796.

Lundåsen, S. (2002). Podemos confiar nas medidas de cofianca?. Opiniao Publica, vol. 8: 2, ss. 304-327.

Papers

Wallman Lundåsen, S. (2015). Litteraturgranskning av Civil Society and the Governance of Development: Opposing Global institutions. Statsvetenskaplig Tidskrift, vol. 117: 4, ss. 666-669.

Books

Svedberg, L. , Wallman Lundåsen, S. , von Essen, J. & Andersen, R. (2016). Rum för engagemang : Om Riksbyggen i historia och samtid. Stockholm : Riksbyggen

Trägårdh, L. , Wallman Lundåsen, S. , Wollebaek, D. & Svedberg, L. (2013). Den svala svenska tilliten : Förutsättningar och utmaningar. SNS förlag

Lundåsen, S. (2010). Demokratiskola eller hälsoprojekt : Forskning om föreningsliv, socialt kapital och inflytande. Stockholm : Sektor3  

Lundåsen, S. (2005). Frivilliga insatser och hälsa. Stockholm : Statens folkhälsoinstitut (Statens folkhälsoinstitut 2005:47)  

Dissertation

Lundåsen, S. (2004). En föreningsbaserad demokrati? : Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet. Diss. Åbo : Åbo Akademis förlag, 2004

Chapters

Wallman Lundåsen, S. (2016). Föreningsidrottens politiska och demokratiska samband. I Föreningen, laget och jaget : 7 perspektiv på idrottens demokratiska effekter. Stockholm : Centrum för Idrottsforskning. S. 47-58.  

Wallman Lundåsen, S. & Vamstad, J. (2015). Civilsamhället och staten : en fråga om tillit. I Med kärlek till det oordnade. Stockholm : Ersta Sköndal högskola. S. 217-230.

von Essen, J. & Wallman Lundåsen, S. (2015). Medborgerligt engagemang : Klassresa eller klassklyfta?. I Låt fler forma framtiden! : Forskarantologi. Stockholm : Wolters Kluwer (Statens offentliga utredningar). S. 357-407.

Wallman Lundåsen, S. & Olausson, P. M. (2015). Aktörer inom lokalt beslutsfattande. I Lokalt beslutsfattande. Lund : Studentlitteratur. S. 47-69.

Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2013). Social Trust and Religion in Sweden : Theological Belief vs. Social Organization. I Religion and Civil Society in Europe. Springer Publishing Company. S. 109-124.  

Uslaner, E. & Lundåsen, S. (2012). Sweden and Australia: newer immigrants, trust, and multiculturalism. I Segregation and Mistrust : Diversity, Isolation, and Social Cohesion. Cambridge : Cambridge University Press. S. 138-170.

Lundåsen, S. (2010). Det civila samhället och staten - inflytande och påverkan /. I Det svenska civilsamhället : en introduktion. Stockholm : Forum för frivilligt socialt arbete. S. 57-66.

Lundåsen, S. & Pettersson, T. (2009). Att mäta tillit : Teori och metodproblem. I Tilliten i det moderna Sverige. : Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm : SNS förlag.

Pettersson, T. & Lundåsen, S. (2009). Tillit, medborgaranda och kommunpolitik. I Tillit i det moderna Sverige : Den dumme svensken och andra mysterier. Stockholm : SNS förlag.

Lundåsen, S. (2006). Föreningars betydelse för valdeltagandet. I Det civila samhället som forskningsfält : nya avhandlingar i ett nytt sekel. Stockholm : Riksbankens jubileumsfond i samarbete med Gidlund. S. 154-165.

Lundåsen, S. (2001). Fler föreningar = fler röstare?. I Kooperation, socialt kapital och medborgerliga insatser. Stockholm : Fören. Kooperativa studier (Kooperativ årsbok). S. 201-219.  

Reports

Wallman Lundåsen, S. & Trägårdh, L. (2016). Civilsamhälle, social sammanhållning och tillit : Rapport till Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm. Stockholm : Stockholms stad  

von Essen, J. & Wallman Lundåsen, S. (2016). Ideellt arbete inom idrottsrörelsen. Stockholm : Riksidrottsförbundet (Riksidrottsförbundets FoU-rapporter 2016:3)