Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Ansök via Alternativt Urval

Vi har en stark tro på att det finns många talangfulla och drivna studenter som av olika anledningar inte har fått de allra högsta betygen. Syftet med urvalsgruppen Alternativt Urval är att ge dessa studenter med stark motivation och stor drivkraft möjlighet att bli antagna till Handelshögskolan. Studenter som söker via Alternativt Urval visar i stället sina kunskaper genom ett analytiskt test och en intervju. Upp till 10 % av alla studenter kommer in den här vägen varje år. För att kunna söka via Alternativt Urval krävs lägst 17.0 i jämförelsetal utan meritpoäng (33 om du är IB-student) samt att du uppfyller alla behörighetskrav.

OBS! Du kan endast söka via antingen Alternativt Urval eller Särskilda Meriter. Söker du via båda blir du automatiskt struken från bägge. Kom ihåg att du alltid automatiskt står kvar i gruppen för betyg och gruppen för högskoleprov när du söker via Alternativt Urval eller Särskilda Meriter.

OBS! När du söker via Alternativt Urval kan du inte söka till båda våra kandidatprogram utan du måste välja ett av dem. Söker du till båda blir du automatiskt struken från bägge. (Men du står alltid kvar i betygskvoten och ev. högskoleprovskvoten.)

Ändrade antagningsregler för kandidatprogram från 2025

Från och med 2025 görs två förändringar i antagningsreglerna för Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram: högskoleprovet med ett resultat på minst 1,25 införs som behörighetskrav och meritpoäng börjar tillämpas i beräkningen av gymnasiebetyg.

Detta gäller för sökande till höstterminen 2025 (som söker i mars-april 2025). Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (som söker i mars-april 2024). Läs mer här.

VEM ÄR DU SOM SÖKER VIA ALTERNATIVT URVAL?

 • Du har en stark drivkraft att studera just på Handelshögskolan.
 • Du är målmedveten, ambitiös och motiverad.
 • Du har ett jämförelsetal på minst 17.0 utan meritpoäng i ditt gymnasiebetyg eller 33 i ditt IB-diplom.


Vi ser gärna fler kvinnliga sökande och fler sökande med icke-akademisk bakgrund (att föräldrarna inte har universitetsexamen).

SÅ ANSÖKER DU:

1. Kolla din behörighet

För att ansöka vi Alternativt Urval krävs:

 • Grundläggande behörighet
  Gymnasieexamen / slutbetyg eller motsvarande från det år du söker eller tidigare år. Vi gör inga undantag gällande detta.

 • Särskild behörighet. Du behöver minst C i dessa ämnen:

  - Svenska 3 eller Svenska som andraspråk 3
  Engelska 6
  - Matematik 3B eller 3C
  - Samhällskunskap 1B eller 1a1+1a2
  - Historia 1B eller 1a1+1a2
  - Moderna språk 3 eller Modersmål 1+2 (Krävs endast för kandidatprogrammet i Business & Economics, ej för kandidatprogrammet i Retail Management.)

  Är du IB-student? Då hittar du behörighetskraven för IB på den här sidan.

 • Ett jämförelsetal om lägst 17,0 i ditt gymnasiebetyg eller 33 om du är IB-student. OBS! Tänk på att vi inte tillämpar meritpoäng eller så kallade områdesbehörigheter. 20,0 är alltså max.

 • Eventuella kompletteringar: om du läser en kompletterande kurs eller har ett prövningstillfälle inbokat, kom ihåg att resultat/betyg ska vara antagning.se tillhanda senast 20 juni 2024.

2. Ansök på antagning.se

Ansökan öppnar 15 mars 2024 och stänger 15 april 2024. Du söker via antagning.se enligt deras instruktionerAnge att du söker via Alternativt Urval.

Obs! Du kan inte söka både via Alternativt Urval och Särskilda Meriter. Söker du via båda blir du automatiskt obehörig i bägge. Du står dock alltid automatiskt kvar i kvoterna för betyg och högskoleprov oavsett.

Obs! När du söker vi Alternativt Urval kan du inte söka till båda våra kandidatprogram utan måste välja ett av dem.

3. Slutför din ansökan direkt hos Handelshögskolan

Efter att du har gjort din ansökan på Antagning.se slutför du din ansökan direkt hos oss på Handelshögskolan. Obs! Endast möjligt 15 mars 2024 - 15 april 2024.

Gå till hhs.fullfabric.com och klicka på fliken ”For prospective students”. Välj det kandidatprogram du söker till. Fyll i formuläret för Alternativt Urval där bland annat följande krävs från dig:

 • Ladda upp CV
  Bör innehålla relevant erfarenhet, utbildningar, ideella engagemang. CV:t ska vara på engelska.

 • Motivationsbrev (fylls i direkt i formuläret)
  Ett kortfattat motivationsbrev (max 300 ord på engelska) där du beskriver dig själv och varför du vill studera på det kandidatprogram du valt.

4. Analytiskt test

Vi säkerställer att du ansökt på korrekt sätt samt granskar ditt CV & motivationsbrev. Går du vidare får du göra ett analytiskt test som mäter din problemlösningsförmåga och din förmåga till kritiskt tänkande.

Upp till 200 studenter kommer att bjudas in till testet. Planerat datum för 2024: torsdag 2 maj kl. 16. Testet är online (med digital övervakning) och tar ca 120 minuter. 

Inbjudan till testet, tillsammans med mer praktisk information, skickas till den mejladress du registrerade på antagning.se och hos oss när du gjorde din ansökan (OBS! använd samma mejladress!).


5. Intervju

De ca 60 sökande (totalt för båda kandidatprogrammen) med högst resultat på det analytiska testet blir kallade till intervju. Syftet är att få en helhetsbild av din motivation, ditt intresse och dina förutsättningar att studera det valda kandidatprogrammet.

Går du vidare till intervjuomgången så hör vi av oss på samma mejladress som inför det analytiska testet.

Intervjuerna kommer att ske online. De är på engelska och tar ca 20 minuter.

6. Antagningsbesked

Antagningsbeskedet skickas ut från antagning.se: 11 juli 2024

OBS! Vi skickar inte ut något antagningsbesked direkt från oss på Handelshögskolan i Stockholm. Det går tyvärr inte att ge individuell feedback på ansökningar via Alternativt Urval. 

Vi antar inga reserver via kvoten Alternativt Urval. Om du inte blir antagen står du däremot kvar som reserv med dina betyg samt ev. högskoleprov i de kvoterna.

Sista svarsdag: 19 juli 2024

Vänligen notera att du inte kan bli antagen om du inte uppfyller våra behörighetskrav. Inga undantag görs.