Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

FAQ – Swedish applicants

Här får du svar på de vanligaste frågorna om behörighet, ansökan och antagning till våra kandidatprogram.

Ändrade antagningsregler för kandidatprogram från 2025

Från och med 2025 görs två förändringar i antagningsreglerna för Handelshögskolan i Stockholms kandidatprogram: högskoleprovet med ett resultat på minst 1,25 införs som behörighetskrav och meritpoäng börjar tillämpas i beräkningen av gymnasiebetyg.

Du som söker med utländska betyg i den svenska ansökningsrundan (till exempel från andra nordiska länder) kan istället för högskoleprovet göra något av testerna SAT eller ACT.

Ändringarna gäller för sökande till höstterminen 2025 (som söker i mars-april 2025). Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (som söker i mars-april 2024). Läs mer här.

Högskoleprovet införs som behörighetskrav från 2025. Vad innebär detta och varför görs förändringen?

Vad innebär det nya behörighetskravet och varför införs det?
Behörighetskravet innebär att alla som söker till Handelshögskolans kandidatprogram i den nationella ansökningsomgången från och med 2025 måste ha gjort högskoleprovet med ett resultat på minst 1,25. Så länge du uppnår detta har du uppfyllt behörighetskravet och det spelar ingen roll om du har högre resultat. Du konkurrerar sedan som vanligt med dina betyg.

De nya reglerna gäller sökande till höstterminen 2025 (som söker i mars-april 2025). Detta gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (som söker i mars-april 2024).

Anledningen till förändringen är en utspridd betygsinflation (så kallade ”glädjebetyg”) på vissa svenska gymnasieskolor. Handelshögskolan i Stockholm vill få till en mer rättvis bedömning genom att titta på fler parametrar än enbart gymnasiebetyg och därmed säkerställa att studenter med tillräckliga faktiska kunskaper blir antagna.

Mer detaljerad information finns på den här sidan.

Måste även de som söker via Handelshögskolans särskilda ansökningsvägar Särskilda Meriter och Alternativt Urval göra högskoleprovet?
Ja, detta behörighetskrav gäller oavsett hur du söker in till våra kandidatprogram och oavsett vad du har för gymnasiebetyg.

Gäller detta elever från samtliga gymnasieskolor?
Ja, det gäller samtliga sökanden, oavsett vilket gymnasium eller program du går på.

Om jag redan har gjort högskoleprovet en gång, måste jag göra det igen?
Om du har ett giltigt HP-resultat (minst 1,25) så behöver du inte göra det igen. Ett HP-resultat är giltigt till utgången av det kalenderhalvår som infaller åtta år efter provtillfället. Läs mer här.

Om jag inte har hunnit göra högskoleprovet innan sista ansökningsdag, vad händer då?
Du måste ha hunnit göra högskoleprovet innan sista ansökningsdag. Utan ett resultat (på minst 1,25) så blir du obehörig. Högskoleprovet kan skrivas en gång på hösten och en gång på våren. Hösten 2024 är provdatumet 20 oktober och du anmäler dig 13-20 augusti. Provdatum för våren 2025 är inte satt ännu, men det brukar ges i april och anmälan är vanligtvis i januari samma år.
Läs mer om anmälan här.
 

Man kan inte skriva högskoleprovet där jag bor / var kan jag skriva högskoleprovet? 
Du kan skriva högskoleprovet på många orter i hela Sverige. Här kan du se alla orter.

 
Jag bor utomlands men vill söka i den nationella rundan med utländska betyg. Måste jag också göra högskoleprovet? 
Behörighetskravet gäller även dig som söker med utländska betyg i den svenska ansökningsrundan. Du som söker med utländska betyg (till exempel från andra nordiska länder) kan dock välja att göra något av testerna SAT eller ACT istället då högskoleprovet inte kan göras utanför Sverige.

I Norden erbjuds SAT i Sverige (Stockholm, Göteborg, Malmö), Norge (Oslo, Flekke, Sandefjord, Stavanger), Finland (Espoo, Helsinki) och Danmark (Köpenhamn). ACT erbjuds ej i Norden.

Meritpoäng börjar tillämpas från 2025. Vad innebär detta och varför görs förändringen?

Handelshögskolan i Stockholm har hittills inte tillämpat meritpoäng för gymnasiebetyg. Från och med höstterminen 2025 (för sökande i mars-april 2025) ändras detta. Det gäller alltså inte sökande till höstterminen 2024 (för sökande i mars-april 2024).

Syftet med förändringen är att belöna den som studerat mer avancerade kurser i engelska, matematik och moderna språk. Förhoppningen är att det också kan göra ansökningsprocessen mindre förvirrande samt göra det lättare att jämföra med de många andra lärosäten som redan tillämpar meritpoäng.

Observera att Handelshögskolan i Stockholm har Matematik 3b/3c samt Moderna Språk 3 (endast till programmet i Business & Economics) som särskilda behörighetskrav. Detta innebär att du inte kan få meritpoäng för de kurserna. Se våra behörighetskrav här. Läs mer om meritpoäng hos Antagning.se här 

Observera att lägsta betygsgränsen för att vara behörig för Särskilda Meriter, Alternativt Urval och Kvoten högskoleprov fortfarande kommer vara 17,0 utan meritpoäng även efter 2025.

Vilka kandidatprogram erbjuder ni?

Handelshögskolan i Stockholm erbjuder två 3-åriga kandidatprogram:  
 
Bachelor Program in Business & Economics (läs mer här)
Bachelor Program in Retail Management (läs mer här)
 
Båda programmen är helt på engelska.

Båda programmen ger en 
kandidatexamen i Ekonomi (på engelska: Bachelor of Science in Business & Economics samt Bachelor of Science in Retail Management).

Kan man läsa fristående kurser hos er?

Nej, vi erbjuder inga fristående kurser.

Kan jag åka på utbytestermin?

Ja. Du har möjlighet att ansöka om en utbytestermin under det tredje året på våra kandidatprogram. Handelshögskolan har avtal med många universitet och business-skolor i världsklass. Läs mer här.

Hur och när ansöker jag?

Ansökan till våra kandidatprogram öppnar 15 mars 2023. Sista ansökningsdatum är 17 april 2023.

Ansökan görs via 
www.antagning.semen läs också gärna mer på vår sida om hur antagningen går till och se fler viktiga datum.  

Har ni antagning till vårterminen?

Nej, vi har inte antagning till vårterminen utan endast till höstterminen. Våra program startar endast i augusti varje år.

Är jag behörig att söka?

Det krävs alltid grundläggande behörighet för att söka till våra kandidatprogram (gymnasieexamen/slutbetyg eller motsvarande från det år du söker eller tidigare år.) Vi gör inga undantag gällande detta. 

All information om behörighet finns i sektionen ”Behörighetskrav” på den här sidan. 

Vad måste jag ha för betyg för att komma in?

Det finns fyra sätt att söka in till våra kandidatprogram:

 

Hur många ansöker och hur många blir antagna varje år?

Kandidatprogrammet i Business & Economics:
Varje år skrivs ca 300 studenter in på BSc in Business and Economics (svenska och internationella studenter).

 • 2022 var det i den svenska antagningsomgången 2857 sökande, varav 262 skrevs in.

 • 2022 var det i den internationella antagningsomgången 1163 sökande, varav 39 skrevs in.

Kandidatprogrammet i Retail Management
Varje år skrivs ca 60 studenter in på BSc in Retail Management (svenska och internationella studenter).

 • 2022 var det i den svenska antagningsomgången 1224 sökande, varav 58 skrevs in.

 • 2022 var det i den internationella antagningsomgången 393 sökande, varav 2 skrevs in.
 •  

Fördelning av urvalsgrupper i den svenska antagningsomgången
Hur söker man in via  ”Särskild Merit”?

Särskild Merit är en särskild urvalsgrupp som Handelshögskolan i Stockholm tillämpar. Varje höst antas minst 5 % av de sökande med hjälp av Särskilda Meriter. Syftet är att få en breddad studentgrupp och att erbjuda fler möjligheter till antagning än enbart via betyg och högskoleprov.

Ett jämförelsetal om lägst 17.0 krävs för att kunna söka. 
 
OBS! Särskild Merit är inte samma sak som meritpoäng. Maxpoäng i gymnasiebetyget är alltså 20,0. 

Som Särskild Merit räknas framstående prestationer inom teknik, idrott, humaniora, konst, musik, ledarskap eller entreprenörskap. Den särskilda merit du söker på måste också vara genomförd parallellt med, eller i direkt anslutning till gymnasiestudier och utförd på mycket hög nivå.
 
Mer information finns på den här sidan.

Hur söker man in via ”Alternativt Urval”?

Vi har en stark tro på att det finns duktiga och drivna studenter som förtjänar en plats hos oss utan att ha de allra högsta betygen. Vi vill bredda vår studentgrupp och har därför tagit fram urvalsgruppen Alternativt Urval. Upp till 10 % av alla studenter kommer in den här vägen varje år. För att kunna söka via Alternativt Urval krävs lägst 17.0 i jämförelsetal samt att du uppfyller alla behörighetskrav.

Mer detaljerad information finns på den här sidan

Jag har en IB-examen. Vad behöver jag ha för betyg?

Det krävs ett IB-betyg på minst 33 för att vara behörig att söka till våra kandidatprogram. Läs mer om behörighetskraven för IB-studenter på den här sidan. 

Jag har utländska gymnasiebetyg. Hur vet jag om jag uppfyller behörighetskraven?

Allt du behöver veta finns på den här sidan.

Jag är svensk medborgare men har studerat utomlands. Ska jag söka som internationell student?

Det går utmärkt att söka med dina utländska betyg i den nationella omgången för svenska studenter. Notera dock att behörighetskraven skiljer sig från den internationella omgången. Du behöver t ex ha behörighet i svenska. Läs mer om att ansöka med utländska betyg här.  

Saknar du svenska i betyget men kan svenska flytande? Då kan du ta ett TISUS-test för att få behörighet i svenska. Läs mer om testet här. 

Vill du ansöka till kandidatprogrammet BSc in Business & Economics måste du också uppfylla behörigheten för Moderna Språk, alltså att du har studerat ett språk utöver svenska och engelska. Detta är ej nödvändigt för BSc in Retail Management.

Läs om våra antagningskrav för respektive kandidatprogram här: 
 
BSc in Business & Economics 
BSc in Retail Management 

Om du inte uppfyller behörighetskraven i t ex svenska kan du istället ansöka som internationell student. Läs mer om den internationella antagningsrundan här

OBS! Du kan bara ansöka i en antagningsomgång. 

Vad gör jag om jag saknar betyg/behörighet i svenska?

För att uppfylla behörighetskravet i Svenska så kan du göra ett TISUS-test. Om du har IB-examen och gör testet efter avslutade gymnasiestudier så hamnar din ansökan i kompletteringsgruppen BII. Läs mer kring vad testet innebär, hur du förbereder dig och anmäler dig här.

Kan jag tillgodoräkna tidigare studier och fortsätta mina studier hos er?

Tyvärr går det inte att tillgodoräkna poäng från tidigare högskolestudier på Handelshögskolan i Stockholm. För att ta ut Ekonomie kandidatexamen på Handelshögskolan i Stockholm så måste du ha läst hela programmet här. 

Du kan däremot läsa en kandidatexamen på ett annat lärosäte och sedan söka till något av våra masterprogram!

Jag har en examen sen tidigare, räknas det som en merit?

Nej, tidigare studier räknas inte som en merit. 

Jag tror inte att jag har tillräckligt högt betyg. Kan jag söka på reell kompetens och bifoga arbetsprover och liknande?

Nej, reell kompetens är enbart en behörighetsbedömning och höjer inte ditt meritvärde. Du kan läsa mer om reell kompetens här. 

Är all undervisning på engelska?

Ja, alla program på alla nivåer på Handelshögskolan i Stockholm är på engelska.

Vad får jag för hjälp om jag har särskilda behov?

Handelshögskolan i Stockholm erbjuder flera typer av stöd till studenter med permanenta funktionsnedsättningar. Vårt mål är att ge alla studenter samma förutsättningar att genomföra sina studier. 

Läs mer på den här sidan. 

Hur är studentlivet på Handelshögskolan?

Handelshögskolan har ett av Sveriges bästa studentliv om du frågar våra studenter! Vi har ett fantastiskt läge mitt i centrala Stockholm och en av Nordens mest aktiva studentkårer – SASSE. Allt du behöver veta om studentlivet finns på SASSES hemsida.

Vad kan jag jobba med efter utbildningen?

Handelshögskolans studenter är mycket eftertraktade på arbetsmarknaden, både i Sverige och internationellt. En examen från Handelshögskolan öppnar dörrar till en framgångsrik karriär inom många olika områden. 
 
Handelshögskolan har också ett utmärkt Career Management teamsom hjälper våra studenter få jobb. 
 
Läs om vad tidigare studenter gör nu och läs våra Employment Reports på den här sidan 
 
Nedan är några exempel på vad tidigare studenter från våra kandidatprogram gör idag: 

Alumner från BSc Program in Business and Economics: 

 • Managementkonsult
 • Affärsutvecklare
 • Entreprenör/företagsledare
 • Ekonomichef
 • Marknadschef
 • Business Controller
 • Analytiker
 • Revisor
 • Controller
 • Mediachef
 • Politiker
 • Journalist

Alumner från the BSc Program in Retail Management: 

 • Managementkonsult
 • Affärsutvecklare
 • Entreprenör/företagsledare
 • Category Manager
 • Merchandise Manager 
 • Key Account Manager
 • Projektledare
 • Business Controller
 • Customer Insight Analyst

 

Hur många får jobb efter examen?

95 % av de som tar examen från våra kandidatprogram har jobb inom tre månader efter examen. 83 % får ett jobberbjudande före examen. För mer information, läs våra Employment Reports.

Visste du att våra utbildningar dessutom ger högt genomsnittlig lön av alla ekonomiutbildningar i Sverige? Detta konstaterades av UKÄ-rapporten "Hur värderas högre utbildning?" 2020.

Erbjuder ni studentboende?

Vi erbjuder inget eget campusboende för svenska studenter men har ett Housing Office som kan hjälpa dig med tips och information om att hitta boende i Stockholm. Läs mer här. 
 
Vi vill också tipsa om att chatta med våra studenter och fråga dem om hur de hittade boende, hur mycket det kostar etc. Chatta med studenterna här. 

 

När får jag besked om jag blivit antagen?

Se detta och andra viktiga datum under sektionen ”Viktiga datum” på den här sidan. 

 

Jag har blivit antagen, vad händer nu?

Vad roligt, stort grattis!

Om du blivit antagen i Urval 1, glöm inte att tacka ja/nej till din plats via Antagning.se (du behöver inte meddela oss) senast 22 juli.

Om du blivit antagen i Urval 2 meddelar du däremot oss direkt om du vill tacka ja/nej till din plats genom att maila bsc.admissions@hhs.se, senast 4 augusti.

Se alla viktiga datum under sektionen ”Viktiga datum” på den här sidan.

Jag har blivit antagen men kan inte närvara vid inskrivningen. Kan jag skicka ett ombud?

Nej, du måste själv närvara vid inskrivningen, annars förlorar du din plats. 

 

Kan jag skjuta på skolstarten?

Nej. Efter antagning är inskrivning och studiestart obligatoriskt för att du ska behålla din plats. Studierna påbörjas alltid under introduktionsveckan. Anstånd beviljas endast vid allvarlig sjukdom, föräldraledighet och värnplikt.