Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Studenthälsa & pedagogiskt stöd till studenter

Att studera kan ibland vara både utmanande, stressande och oroande. Handelshögskolan i Stockholm erbjuder flera typer av stöd för att hjälpa dig under din studietid. På campus kan du få hjälp att hantera psykisk ohälsa och stress samt rådgivning kring dina studier. Du kan även få särskilt pedagogiskt stöd om du har speciella behov eller en varaktig funktionsnedsättning. Målet är att alla studenter ska ha möjlighet att studera hos oss på lika villkor.

Studenthälsa

Student Wellbeing Counsellor
På campus finns vår Student Wellbeing Counsellor tre dagar i veckan för att hjälpa dig som känner av stress, oro, ångest och andra psykiska besvär eller som bara behöver någon att prata med.

SSE Student Health Council
Syftet med SSE Student Health Council är att aktivt arbeta med studenthälsa på Handelshögskolan genom ett nära samarbete mellan Handelshögskolan och Handelshögskolans studentorganisation SASSE.

SSE Health Day
SSE Health Day är ett samarbete mellan Handelshögskolan och studentorganisationen SASSE för att främja och sätta fokus på studenthälsa men även hälsa i största allmänhet. Detta är en heldag fylld med aktiviteter som har med mental, psykisk och fysisk hälsa att göra och som är öppen för studenter, fakultet och personal.

Mindful Monday Sessions
Som student på Handelshögskolan i Stockholm kan du vara med på en Mindful Monday session varje måndag 12.40-13.00. Mindful Mondays är ett initiativ skapat av och för studenter, tidigare studenter, fakultet och personal. Genom handledd meditation är det här den perfekta pausen från dina studier och en chans att slappna av och stressa ner. Ingen tidigare erfarenhet behövs – det är bara att dyka upp! Ibland arrangeras även speciella event som Mindful Eating, Mindfulness Retreats, Mindful Dance och Yoga Sessions.​​ 

Nationellt initativ: Studenthalsa.se
Studenthalsa.se 
är en portal för alla studenter i Sverige. Här hittar du många användbara tips, råd och events som hjälper dig att må bra under din studied.

Pedagogiskt stöd

Studievägledning
Handelshögskolan erbjuder studievägledning för programstudenter där du kan få hjälp med studieplanering, studieteknik och andra studierelaterade frågor. Studievägledningen finns med från starten av studierna som ett stöd under hela studietiden.

Studera med funktionsvariation
Alla studenter som har en dokumenterad varaktig funktionsvariation har rätt att ansöka om riktad pedagogiskt stöd.

Diskrimineringslagen (SFS 2008: 567) definierar funktionsvariation som: "Permanenta fysiska, mentala eller intellektuella begränsningar av en persons funktionsförmåga som, till följd av en skada eller sjukdom, fanns från födseln, har inträffat senare eller kan förväntas bli förekomma".

Pedagogiskt stöd innefattar olika former av insatser, till exempel justeringar i samband med skriftlig examination, anteckningsstöd, inläst kurslitteratur etc.

Ansökan skickas via Nais. Special Needs Coordinator gör en individuell bedömning om vilket stöd som kan beviljas.

Observera att tillfällig eller kortvarig skada eller sjukdom inte kvalificeras som funktionsvariation och täcks inte av pedagogiskt stöd.