Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan i Stockholm lanserar ny internationell utbildning för sportsektorn

Handelshögskolan i Stockholm lanserar, tillsammans med WHU Otto Beisheim School of Management i Düsseldorf (Tyskland) och ESSEC Business School i Paris (Frankrike) European Sports Business Program, ett nytt niodagarsprogram i management för chefer och ledare inom sportsektorn.

När sportsektorn blir alltmer digital och internationell finns ett behov av ledare som kan hantera samtidens utmaningar. Det nya programmet, det första i sitt slag, har designats för chefer som är intresserade av tillväxt och utveckling inom sporten.

Programmet leds av professor Martin Carlsson-Wall, chef för Center for Sports and Business på Handelshögskolan i Stockholm, professor Sascha L. Schmidt, chef för WHU:s Center for Sports and Management, och professor Karoline Strauss som innehar ESSEC:s professur i Sport. Innehållet bygger på nya metoder för att systematiskt analysera och utnyttja framtida möjligheter inom sportsektorn, och på att deltagarna ska bygga ett internationellt nätverk. De kommer också att utforska vilken roll ledarskap, syfte, och organisationskultur spelar i att driva förändring i sportorganisationer.

Spännande möjligheter

– Den globala idrotten står inför stora utmaningar med nya teknologier, förändrade beteendemönster och enorma pengar från USA och Mellanöstern. Att förena tre ledande forskningscenter ger spännande möjligheter. Vi vill skapa en utbildning som ger svenska idrottsledare och sportentreprenörer nätverk och insikter från de främsta i världen, säger professor Martin Carlsson-Wall. 

Programmet består av tre moduler om tre dagar vardera som genomförs live på engelska i tre europeiska städer. Den första omgången pågår mellan februari och maj 2024.

Utbildningsprogrammet drivs av SSE Executive Education i samarbete med Center for Sports och Business vid Handelshögskolan. Mer information finns att läsa på Executive Educations hemsida.

SSE Executive Education
SSE Executive Education ger ledare och organisationer ny kunskap, nya perspektiv och nya verktyg för att utveckla företag och samhälle. Vi är norra Europas ledande partner för executive education och rankad nummer ett i Norden enligt Financial Times. Vi erbjuder utbildningar i ledarskap, innovation, entreprenörskap, hållbar tillväxt och finansiell ekonomi, samt specialistprogram inom finans och försäkring.

SSE Center for Sports and Business

Handelshögskolans Center for Sports and Business är ett interdisciplinärt forskningscentrum med syfte att stärka svensk idrott. Centrets internationella nätverk av forskare, praktiker och idrottare kombinerar forskningsbaserad teori med praktik och har som mål att överbrygga avståndet mellan teori, sammanhang och insikter för idrottens bästa.

För mer information, vänligen kontakta:

Martin Carlsson-Wall

Professor och chef för Center for Sports and Business, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: +46 730 440 900
Email: Martin.carlsson-wall@hhs.se

Katarina Hägg
VD, SSE Executive Education
Email: Katarina.hagg@exedsse.se
Tel: +46 704 399 341

SSE Sports and Business SIR Leadership News Press release