Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelsforskare stödjer ungdomarna i dagens klimatstrejk

Idag förväntas elever och studenter i över 2050 städer i fler än 120 länder genomföra klimatmanifestationer. Handelshögskolans studenter går från skolan klockan 11 för att delta i manifestationen i Stockholm. Handelsforskarna Lars-Gunnar Mattsson, Svenne Junker och Lin Lerpold, stöttar dem och är tre av de 270 forskare som skrivit under artikeln "Vi klimatforskare stödjer Greta och skolungdomarna" på DN debatt (2019-03-15).

 

Forskarna skriver: "Ungdomarna tar ställning i en av mänsklighetens största frågor och förtjänar respekt".

Läs artikeln här

Lars-Gunnar Mattsson, professor emeritus på Handelshögskolan i Stockholm och forskare vid Misum (Mistra Center for Sustainable Markets) är en av de 270 forskarna som skrivit under debattartikeln.

- Ungdomarnas engagemang är väldigt positivt och glädjer mig. Dels är det ju de som kommer bli mest påverkade av klimatförändringarna, och dels tror jag att engagemang från barn och unga påverkar politikerna på ett särskilt sätt.

Går demonstrationer ihop med forskarrollen?

- Det här är en så viktiga fråga. Den kunskap jag fått via min forskning har fått mig att förstå det enorma allvaret i klimatfrågan. I forskarrollen ingår också att förmedla det allvaret.

 

Misum