Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misums Erik Wetter gäst i CSR Swedens podd "vems agenda?"

Lyssna på Misums Erik Wetter som i podden "Vems agenda?" (om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030)  diskuterar sitt projekt Flowminder och det nionde av de globala målen: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Du hittar CRS Swedens podd "Vems agenda" här. (Erik Wetter är med i det nionde avsnittet, om en motståndskraftig infrastruktur, en inkluderande och hållbar industrialisering och främjande av innovation).

Mer om Erik Wetters projekt Flowminder (mobiltelefondata för en hållbar framtid) här

Misum