Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misums Erik Wetter gäst i CSR Swedens podd "vems agenda?"

Lyssna på Misums Erik Wetter som i podden "Vems agenda?" (om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030)  diskuterar sitt projekt Flowminder och det nionde av de globala målen: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.

Du hittar CRS Swedens podd "Vems agenda" här. (Erik Wetter är med i det nionde avsnittet, om en motståndskraftig infrastruktur, en inkluderande och hållbar industrialisering och främjande av innovation).

Mer om Erik Wetters projekt Flowminder (mobiltelefondata för en hållbar framtid) här

Misum

This website uses cookies. By using this website you are agreeing to our use of cookies and to the terms and conditions listed in our data protection policy. Read more