Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Misums Erik Wetter gäst i CSR Swedens podd "vems agenda?"

Lyssna på Misums Erik Wetter som i podden "Vems agenda?" (om de globala hållbarhetsmålen Agenda 2030)  diskuterar sitt projekt Flowminder och det nionde av de globala målen: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur.