Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Rysslands dystra ekonomiska framtid

Är den ryska ekonomin "förvånansvärt motståndskraftig" mot sanktioner och västvärldens åtgärder? Det korta svaret är nej. I denna policy rapport diskuterar Maria Perrotta Berlin och Jesper Roine, forskare från Östekonomiska Institutet (SITE), Rysslands dystra ekonomiska framtid.

Är den ryska ekonomin "förvånansvärt motståndskraftig" mot sanktioner och västvärldens åtgärder? Det korta svaret är nej. Tvärtom är effekterna på den ryska tillväxten redan mycket tydliga, medan den ekonomiska nedgången i EU är liten, menar Maria Perrotta Berlin och Jesper Roine, forskare på Östekonomiska Institutet vid Handelshögskolan.

Forskarna menar att de viktigaste effekterna av sanktionerna har ännu inte förverkligats, och de kommande sanktionerna kommer att få ännu större konsekvenser för den ryska ekonomin. De största konsekvenserna är dock de på längre sikt, efter sanktionerna. Putins åtgärder har lett till en grundläggande förändring av uppfattningen om Ryssland som en marknad att göra affärer på. Västvärlden och särskilt EU-länderna är på väg att avveckla sina ekonomiska band till Ryssland (särskilt på energimarknaderna, men inte bara där) och landet förlorar samtidigt betydande delar av sitt humankapital, förklarar forskarna. Alla dessa effekter innebär att de långsiktiga ekonomiska utsikterna för Ryssland inte bara är en konjunkturcykelartad recession utan en varaktig nedåtgående förändring.

SITE International economics  International trade Politics Economics Policy brief