Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Seminars & conferences

of 2018

Spring Term 2018

Score Open Seminars

Venue: Score, Frescativägen 14 A, Stockholm University.

Thursday January 25 at 10.00-11.30
Kenneth Mølbjerg Jørgensen: An exploration of Hannah Arendt’s concept of storytelling and its implications for understanding organizational subjectivity.

Thursday February 1 at 10.00-11.30
Martina Vukasovic: Meta-organizational perspective on interest intermediation in multi-level governance contexts: Identities and statuses of European interest associations and their domestic members​.

Thursday February 22 at 10.00-11.30
Fredrik Bertilsson: Tidigmodern universitetspolicy.

Thursday April 12 at 10.00-11.30
Anna Dreber Almenberg: Which scientific results can we trust? Using replications and prediction markets to estimate the reliability of results.

Thursday May 31 at 10.00-11.30
Linda Moberg: Marknadisering i svensk äldreomsorg: implikationer för brukare, personal och staten.

Thursday September 27 at 10.00-11.30
Magnus Linnarsson: Problemet med vinster. Riksdagsdebatter om provat och offentlig drift under 400 år.

Thursday October 25 at 10.00-11.30
Jean-Pascal Gond: Performative theorization: How and when feedback loops make new theories persuasive.

 

Scores Jubileumsföreläsningar 2018

2018 firar Score 25 år med en serie jubileumsföreläsningar, en i månaden från mars till december. Efter föreläsningen, som slutar runt 16.30, bjuder Score på förfriskningar och levande musik!
Läs mer och anmäl dig här: https://www.score.su.se/om-oss/nyhetsarkiv/scores-jubileumsf%C3%B6rel%C3%A4sningar-2018-1.377665

Stockholm Center for Civil Society Studies:
The seminar series on civil society and its organizations

The purpose of the cross disciplinary seminar series is to provide a meeting point and a discussion platform where research on (broadly defined) civil society and its organizational dimensions can be presented and discussed. Interest in civil society is growing among social scientists, and our ambition has been to create a forum for both dissemination of research and exchange of ideas, where scholars from different disciplines and universities can “talk civil society” with like-minded colleagues.

The seminar takes place two or three times each semester, and is based on different types of texts and presentations such as: papers-in-progress, new publications or planned/on-going research projects.

2018-09-18: Nils Gustafsson, Noomi Weinryb och Cecilia Gullberg presenterar sitt papper ”Social media and civil society organizations: Exploring the institutionalization of positive emotional vocabulary”

2018-05-08: Patrik Cras från SLU presenterar sin avhandling Landsbygdssamhällets medborgarskap. En studie av organisering av service och infrastruktur i gränslandet mellan det ideella, kommersiella och politiska. Tid kl. 10-12.

2018-03-16: Fredrik O Andersson från Indiana University i USA presenterar ett forskningsprojekt på temat Governance and Board Dynamics in New Nonprofit Ventures. Tid kl. 10-12.

2018-02-23: Marta Reuter (SCCSS samt Stockholms universitet) och Filip Wijkström (SCCSS) presenterar pappret Linking public and organizational governance. Steering and control in nonprofit welfare providers - the case of Church of Sweden. Tid kl. 10-12.

MaSt and DMO seminars in spring 2018
Venue: Gunnar, Holländargatan 32, floor 5.

Wednesday January 24 at 13.15-15.00 in room Gunnar
Mikael Holmqvist: Eliter och Handelshögskolan: rapport från en pågående studie.

Thursday January 25 at 10.15-12.00 in room 550
Claire Ingram: PhD Thesis Defense.

Wednesday April 4 at 13.00-15.00 in room Gunnar
Peter Gavelin: Open Data.

Wednesday April 18 at 13.00-15.00
Gunnar Ingela Sölvell & Kim Klyver: The role of stories in creating collective entrepreneurial identity: The case of entre-preneurs in Chile and Kenya.

Tuesday April 24 at 13.00-15.00
Hans Sjögren, EHFF/ Linköpings universitet: Från paria till prins. Skandias flygförsäkring.

Wednesday May 2 at 13.00-15.00 in room Gunnar
Markus Göransson: Smartphones, social capital and livelihoods among Syrian refugees in Lebanon.

Wednesday May 2 at 13.00-15.00 in room Gunnar
Miguel Morillas: Data presentation of ongoing ethnographic study.

Tuesday May 8 at 13.00-15.00 in room Gunnar
Elin Åström-Rudberg: TBD

Wednesday May 16 at 13.00 - 14.00 in room Gunnar
Pernilla Bolander, Karin Svedberg Helgesson & Ebba Sjögren:”We have nothing against women”: How business imperatives tie the hands of elite business organizations.

Wednesday May 16 at 14.00 - 15.00 in room Gunnar
Andreas Werr: HRM in academia: bureaucratic nonsense or the way to a better workplace?

Tuesday May 22 at 13.00-15.00 in room Gunnar
Kristoffer Strandqvist, EHFF: TBD

Monday May 28 at 17.00 Aulan
Professor Andrei Shleifer, Harvard University: Heckscherföreläsning. Föreläsningen hålls på engelska.

Tuesday June 5 at 13.00-15.00
PhD Rikard Westerberg, EHFF, presenterar ett avhandlingskapitel.

Wednesday June 13 at 10.00-12.00 in room Gunnar
Adam Åbonde: TP

Wednesday September 5 at 10.00-12.00 in room Gunnar
Enrico Fontana: Mock seminar

 

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer