Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

News

Handelshögskolan inrättar ny professur med fokus på idrott – med mål att bli internationellt ledande

10 juni 2024
Handelshögskolan i Stockholm inrättar en ny professur med fokus på idrott och affärsverksamhet – den första i sitt slag i skolans historia. Den nya professuren möjliggörs av en donation från Malin och Stefan Linder och kommer att innehas av Martin Carlsson-Wall.

Riksidrottsförbundet och Handelshögskolan rustar idrottsrörelsen för framtiden

23 november 2023
För att öka kunskapen om idrott och kommersialisering inleder Riksidrottsförbundet ett samarbete med Handelshögskolans Center for Sports and Business. Arbetet ska bidra till en ökad förståelse för de förutsättningar kommersialisering innebär för den svenska idrottsrörelsen.

Svenska Hockeyligan (SHL) fördjupar sitt samarbete med Handelshögskolan i Stockholm

09 november 2023
Svenska Hockeyligan (SHL) fördjupar sitt samarbete med Center for Sports and Business vid Handelshögskolan i Stockholm. De stöttar centret med en gästprofessor, nya forskningsprojekt och studentteam, samt bidrar till ett europeiskt utbildningsprogram för chefer, European Sports Business Program. Målet är att utvecklas inom områden som organisation, digitalisering, hållbarhet, innovation, partnerskap och kommersialisering.

Handelshögskolan i Stockholm lanserar ny internationell utbildning för sportsektorn

17 oktober 2023
Handelshögskolan i Stockholm lanserar, tillsammans med WHU Otto Beisheim School of Management i Düsseldorf (Tyskland) och ESSEC Business School i Paris (Frankrike) European Sports Business Program, ett nytt niodagarsprogram i management för chefer och ledare inom sportsektorn.

Är psykologisk trygghet och motståndskraft viktig för investeringspersonal?

08 juni 2023
Handelshögskolan i Stockholm inleder ett nytt forskningssamarbete med Norges Bank Investment Management (NBIM) för att undersöka vikten av psykologisk trygghet och motståndskraft hos investeringspersonal.

Martin Carlsson Wall utsedd till professor på Handelshögskolan

05 juni 2023
Martin Carlsson Wall har utnämnts till professor i redovisning vid Handelshögskolan i Stockholm. Martin Carlsson Walls forskning utforskar tvärsnittet mellan redovisning, kreativitet, sport och känslor.

Parasport Sverige och Handelshögskolan samarbetar när parasporten tar nästa steg

02 april 2019
Handelshögskolan i Stockholms Center for Sports and Business inleder nytt samarbete med Parasport Sverige för att bidra till att lyfta organisationen under sin förändringsresa. Ambitionen är på sikt att parasportens elit ska prestera på en högre nivå och bli mer lönsamma.

Sveriges Olympiska Akademi satsar på innovationer inom sportteknik

14 februari 2019
Vi delar löprundan, lägger sensorer i skorna, och har full koll på varje hjärtslag. Tekniken blir ett allt viktigare hjälpmedel för idrottaren att nå sin fulla potential. Nu lanserar Sveriges Olympiska Akademi en ny satsning för att stärka den svenska innovationskraften inom sportteknik.