Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Dissertations

 • 2019-10-25 Åström Rudberg, Elin Sound and loyal business: The history of the Swedish advertising cartel 1915–1965
 • Svahn, Mattias Persuasive Pervasive Games: the Case of Impacting Energy Consumption
 • 2016-10-03 Fröberg, Emelie Seeking alpha – and finding it.
 • 2013-06-11 Rydland, Christoffer Aspects of Cooperation and Corporate Governance in the Swedish Regional Newspaper Industry
 • 2013-02-18 Rademaker, Claudia A. Green Media. Exploring Green Media Selection and its Impact on Communication Effectiveness
 • 2012-06-12 Hedberg, Per Henrik Interpersonal Society: Essays on Shared Beliefs, Trust, Mnemonic Oppression, Distributive Fairness, and Value Creation
 • 2009-06-17 Jamal, Mayeda Creation of Social Exclusion in Policy and Practice
 • 2009-03-05 Lakomaa, Erik The Economic Psychology of the Welfare State
 • 2009-01-26 Kallenberg, Kristian Business at risk. Four studies on operational risk management
 • 2005-12-19 Fromm, Jana Risk Denial and Neglect. Studies in Risk Perception
 • 2004-10-04 Balsvik, Gudrun Information Technology Users. Studies of Self-Efficacy and Creativity among Swedish Newspaper Journalists
 • 2003-01-24 Viklund, Mattias Risk Policy. Trust, Risk Perception, and Attitudes
 • 2002-03-15 Tullberg, Jan Reciprocitet – etiska normer och praktiskt samarbete, Ekonomiska Forskningsinstitutet vid Handelshögskolan i Stockholm, Doktorsavhandling
 • 2001-05-11 Andersson, Patric Expertice in Credit Granting. Studies on Judgment and Decision-Making Behavior
 • 2001-04-27 Björklund, Christina Work Motivation. Studies of its Determinants and Outcomes
 • 1999-10-08 Ramsberg, Joakim, Disp för FD Are all Lives of Equal Value? Studies on the Economics of Risk Regulation
 • 1997-12-01 Holmgren, Mette, Disp för FD Datorbaserat kontrollrum inom processindustrin- Erfarenheter i ett tidsperspektiv
 • 1996-10-28 Örtendahl, Monica, Disp för FD Health and Time. A Problem of Discounting
 • 1996-09-20 Delmar, Frédéric Entrepreneurial Behavior and Business Performance
 • 1996-06-07 Hedborg, Ann Studies of Framing, Judgment and Choice
 • 1995-04-07 Magneberg, Rutger, Disp för FD An Evaluation of the Method of Random Action Sampling
 • 1991-05-24 Drottz-Sjöberg, Britt-Marie, Disp för FD Perception of Risk. Studies of Risk Attitudes, Perceptions and Definitions
 • 1991-02-22 Wahlund, Richard Skatter och ekonomiska beteenden. En studie i ekonomisk psykologi om främst skattefusk och sparande utifrån 1982 års skatteomläggning
 • 1990-12-14 Angelborg-Thanderz, Maud, Disp för FD Prisvärd militär flygning med rimliga risker
 • 1989-12-09 Tollgerdt Andersson, Ingrid, Disp för FD Ledarskapsteori, företagsklimat och bedömningsmetoder
 • 1989-06-02 Davidsson, Per Continued Entrepreneurship and Small Firm Growth
 • 1983-09-19 Jundin, Silja Barns uppfattning om konsumtion, sparande och arbete. En studie i ekonomisk socialisation
 • 1981-10-09 Lindqvist, Alf Hushållens sparbeteende. Beteendevetenskapliga mätningar av hushållens sparbeteende
 • 1979-05-28 Anell, Barbro Hushållen och dagligvarudistributionen - en konsumentekonomisk analys
 • 1978-06-01 Holmlöv, P G Lokalpressen och kommunalpolitiken. Hur kommunalpoltitkens rapporter bedöms av journalister och läsare
 • 1976-09-24 Hedlund, Gunnar Består av två publikationer Det multinationella företaget, nationalstaten och fackföreingarna, Hedlund, G., Otterbeck, L., Det multinationella företaget, nationalstaten och fackföreningarna. Om Sveriges framtider i ett globalt industriellt system
 • 1976-09-16 Hedebro, Göran Information och engagemang. Individuella och miljömässiga förutsättningar för delatagandei det lokala samhällaslivet. Exempel skola
 • 1975-10-13 Julander, Claes-Robert Sparande och effekter av ökad kunskap om inkomstens användning
 • 1973-05-17 Fjaestad, Björn Massmedia och företagen
 • 1973-03-15 Lundberg, Dan Den funktionella ansatsen vid beteendevetenskapliga studier av massmedia
 • 1972-05-08 Nowak, Kjell The Psychological Study of Mass Communications Effects: On the Validity of Laboratory Experiments ans Attempts to Improve Ecological Validity P