Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Marknadsföring i tuffa tider

Många företag står inför en osäker framtid. I en ny videoserie går forskarna Erik Modig och Martin Söndergaard igenom några av de viktigaste aspekterna för företag att tänka på vid marknadsföring och strategi i tuffare tider.

Hur ska företag förhålla sig till den rådande situationen? Och hur förhåller man sig till sina kunder? I den här videoserien går forskarna Erik Modig och Martin Söndergaard igenom kundernas förändrade psykologi och beteende under kristider och hur man som företag kan bemöta dessa. Både för att prestera under en alltmerpressad situation, men också för att komma ut på andra sidan med en så bra marknadsposition som möjligt. Den förändrade marknadssituationen innebär ökad risk men rätt hanterat finns här också stora möjligheter till ökad lönsamhet på längre sikt.

Naturligtvis saknas forskning på hur just denna specifika situation påverkar kunder och företag. Modig och Söndergaard har därför gått igenom tidigare forskning som studerar kunders psykologi och beteende vid upplevd stress och kris och vilka företag som i dessa situationer i efterhand har visat sig hantera situationen på bästa sätt. De båda tar även upp generell marknadsföringsforskning om hur varumärken bör tänka och applicerat det på dagens mycket speciella situation.

Se hela serien på vår YouTube-sida. Spellistan kommer att kompletteras eftersom.

Om forskarna

 Erik Modig är forskare vid Handelshögskolan i Stockholm – Center for Consumer Marketing – och forskar kring hur konsumentpsykologi kan öka marknadskommunikationens effektivitet. I sin bok Bang for the Buck (Årets marknadsföringsbok 2017) summerar han de främsta psykologiska teorierna som förklarar konsumentbeteende,  hur de hör samman samt vilka strategier företag bör ha för att anpassa sig till dagens kunder och kommunikation.

 Martin Söndergaard är doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm – Center for Consumer Marketing. Han har utöver sin utbildning från Handelshögskolan en examen i psykologi från Stockholm Universitet. Martins forskning fokuserar på hur företag bör agera för att kommunicera sina satsningar på hållbarhet för att koppla dem till affärsnytta och lönsamhet.

SSE

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer