Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Saab går med i Handelshögskolans partnerskapsprogram

Handelshögskolan i Stockholm (Handelshögskolan) är mycket glada över att välkomna Saab till partnerskapsprogrammet SSE Corporate Partnership Program. 

Mitt i det föränderliga geopolitiska landskapet har Saab snabb tillväxt och erfar de utmaningar som är förknippade därmed. Denna omvandling medför unika utmaningar som nu gör att Saab söker strategiska allianser. Saab har därför beslutat att gå med i Handelshögskolans partnerskapsprogram, SSE Corporate Partnership Program.

– Då Sverige och andra nationer ökar sina försvarsförmågor som svar på det föränderliga geopolitiska landskapet måste försvarsindustrin öka takten och fokusera på innovationer för att klara den snabbt ökande efterfrågan. Forskning och ny teknik är viktigare än någonsin för Saab, och vi ser fram emot detta partnerskap med Handelshögskolan som kommer att gynna båda parter. Handelshögskolan har en enastående historik inom innovationer och ett gediget internationellt nätverk, säger Christian Luiga, finansdirektör och vice vd på Saab.

Ett partnerskap mellan Handelshögskolan och ett externt företag skapar ett fördelaktigt utbyte av expertis, strategiskt främjande, rikligare synpunkter och bestående nätverkssynergier som gynnar båda parter och kommer att vara mycket länge. När Saab går med i programmet öppnas dörrar för berikande möjligheter. Saab får möjlighet att engagera sig i Handelshögskolans allra bästa studenter genom utbildningsaktiviteter, få insikter från ledande ämnesexperter från Handelshögskolans fakultet och utöka sina kontakter genom att nätverka med Handelshögskolans imponerande lista med 100 företagspartners.

– Det är med stor glädje vi ger Saab ett varmt välkomnande som en högt värderad företagspartner till Handelshögskolan. Saabs framstående position inom Sveriges innovationsekosystem är högst förenligt med Handelshögskolans pågående strävan att stärka Sveriges konkurrenskraft. Vi ser fram emot ett produktivt partnerskap som kommer att gynna båda parter, säger Lars Strannegård, professor och rektor på Handelshögskolan i Stockholm.

För mer information, vänligen kontakta:

Robert Lundqvist
Corporate and Development Senior Manager, Handelshögskolan
Email: Bobby.Lundqvist@hhs.se
Tel: 070-750 51 10

Mattias Rådström
Head of Media Relations, Saab
Email: mattias.radstrom@saabgroup.com
Tel: 073-418 00 18

Om Saab

Saab är ett ledande försvars- och säkerhetsföretag med uppdrag att hjälpa nationer att skydda sin befolkning och bidra till trygghet för människor och samhällen. Med 19 000 talangfulla medarbetare utvecklar Saab teknik och lösningar för en säkrare, mer hållbar och mer rättvis värld. Saab utvecklar, tillverkar och underhåller avancerade system inom flygteknik, vapen, ledningssystem, sensorer och undervattenssystem. Saab har sitt huvudkontor i Sverige men en global verksamhet där Saab är en del av många nationers försvarsförmåga.

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

SSE Press release