– Visst finns det möjligheter, men jag vill lära min dotter att när Per, 50 år och med 20 år i branschen, börjar tala ner till henne ska hon stå upp för sig själv och göra motstånd, säger ’Dan’, en av de svenska vd:ar som ingår i studien.

En ny studie visar att en dotter påverkar jämställdheten i sin pappas företag på ett påtagligt sätt. Forskare från Sverige och Holland har tittat på alla företag grundade i Sverige mellan 2004 och 2017. Analysen visar att bland företag med en manlig vd/grundare så ökar andelen kvinnor som anställs med i genomsnitt elva procent efter att vd får en dotter (jämfört med en son).

Dottereffekten börjar i skolåldern

Samtidigt visar studien att det handlar inte bara om att bli pappa till en dotter; effekten kommer inte automatiskt när dottern föds. Det är när fäderna ser och upplever de svårigheter och den ojämställdhet som deras döttrar ställs inför som de inser de att man måste ta kvinnors jämställdhet på allvar. Forskningen kallar detta för ’dottereffekten’, eftersom det är genom sina döttrar som papporna lär sig och utvecklas. Effekten har tidigare dokumenterats exempelvis bland konservativa domare i USA och finansiella beslutsfattare, men detta är första gången den dokumenteras bland företagare.

– Vd:arna som vi talat med berättar om hur deras affärsbeslut har ändrats efter att de, genom döttrarnas erfarenheter under uppväxten, fått en inblick i vilka hinder som kvinnor stöter på i sin vardag, säger Karl Wennberg, en forskarna bakom studien.

Och det är just denna lärandeprocess som man har kartlagt genom att studera och prata med manliga företagsgrundare. Deras företag började bli mer jämställda först efter att deras döttrar började i skolan – inte omedelbart efter födelsen. Dottereffekten får inte bara vd:ar att anställa fler kvinnor utan gör också företagets styrelse mer jämställd – i genomsnitt med fyra procent – efter det att dottern nått skolåldern.

– Vi har en idrottsklubb för flickor [i stan] och deras elitlag var bland de bästa i Sverige, men det har ingen koll på… Det kvinnliga elitlaget halkade ur toppdivisionen eftersom de saknade resurser … Mitt företag kommer nu att sponsra dem. I vår firma stödjer vi endast kvinnliga [vuxna] idrottslag och ungdomslag, vi sponsrar inte manliga idrottslag, säger ’Dan’ i studien.

Samtidigt talade vd:ar i kontrollgruppen som endast hade söner oftare om hur jämställdhet hade ’gått för långt’ och att man ’tvingas’ anställa kvinnor.

Men forskarna flaggar också för att det finns en gräns för hur mycket förändring en vd faktiskt kan åstadkomma. Effekten på en mer jämställd anställningsprocess försvinner nämligen när företagen växer och får över tio anställda och grundarna ofta börjar delegera anställningsprocesser. Dock finns den positiva jämställdhetseffekten på företagsstyrelser kvar. Detta tyder på att en vd kan påverka sin närmaste krets på ett positivt sätt, men att jämställdhetsarbete i större företag kräver andra verktyg.

Läs studien i sin helhet: https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/mnsc.2023.4727

För mer information, vänligen kontakta:

Karl Wennberg
Professor, Handelshögskolan i Stockholm
Tel: 070-510 53 66
Mail: karl.wennberg@hhs.se

Ylva Mossing
Pressansvarig, Handelshögskolan i Stockholm
Email: Ylva.mossing@hhs.se
Tel: 0730-97 26 16

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​