Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Hybridmodell påverkade inte Handelsstudenters betyg

Att flytta undervisningen online och minska den fysiska kontakten påverkade inte studenternas betyg. Det visar ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm.

I kölvattnet av coronapandemin antog Handelshögskolan en hybridmodell för utbildningen under den första studieperioden från början av september till slutet av oktober. Hybridmodellen fokuserade på social distansering samtidigt som fysisk interaktion tilläts i mindre grad. Ett begränsat antal studenter fick delta fysiskt i föreläsningar och seminarier, medan resten av studenterna deltog i undervisningsaktiviteterna via Zoom.  

Trots att tidigare forskning tyder på att onlineutbildning under normala omständigheter kan leva upp till de önskade lärandemålen, har den snabba övergången till onlinelärande vid många utbildningsinstitutioner lett till oro för att studenternas lärande kan drabbas. Men det kanske inte finns anledning till oro i alla situationer, enligt forskarna Felix Schafmeister och Erik Merkus, som har genomfört en studie om effekterna av hybridutbildning vid Handelshögskolan i Stockholm.

– Syftet med denna forskning var uttryckligen att jämföra onlinemetoder med klassundervisning. Vi finner inget som tyder på att sättet att undervisa påverkade studenternas resultat på tentamen, avslutar forskarna i sitt arbetsdokument.

Ingen skillnad i provresultat

Som jämförelsematerial ville forskarna använda en kurs med så många studenter som möjligt. De valde en av de tidiga kandidatkurserna i internationell ekonomi, bestående av totalt 258 studenter. Under kursen var föreläsningarna – där alla studenter deltog samtidigt ­– helt på Zoom för att minska risken för smitta.

De veckovisa seminarierna var däremot vid tidpunkten möjliga att hålla både fysiskt och online, vilket innebar att två tredjedelar av studenterna fick delta på plats varje vecka. Schemat var utformat så att varje student gavs möjligheten att delta i minst två av fem seminarier fysiskt och resten online.

Innehållet i de olika självstudieuppgifterna prövades sedan genom en direkt och unik länk till specifika frågor vid slutprovet. Det gjorde det möjligt att jämföra provresultaten från de delar av kursen som undervisades online för vissa studenter och fysiskt för andra. Baserat på tentamensresultaten drar forskarna slutsatsen att studenternas lärande inte påverkades negativt av att seminarierna flyttades online.

Flexibilitet och motivation

Även om en studie baserad på bara en enda kurs inte kan skilja mellan effekterna av olika metoder för hybridutbildning tror forskarna att kursens utformning kan ha bidragit till att studenterna ändå lyckades prestera bra.

– Ett viktigt inslag i kursen i internationell ekonomi var att alla studenter hade tillgång till inspelat material som underlättade självstudier och därmed banade väg för ökad flexibilitet, förklarar Schafmeister och Merkus och fortsätter:

– Vi tror att den viktigaste lärdomen från vår studie är att onlineutbildning under rätt omständigheter och med ett motiverat team av lärare har potential att uppnå liknande läranderesultat som traditionella undervisningsmetoder, även om det behövs ytterligare forskning om exakt vilka inslag som är viktigast för att få hybridundervisning att fungera.

SSE Dept. of Economics Education COVID-19 News Research Working paper