Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SITE’s forskare beviljad 3,3 MSEK i forskningsanslag inom projeket ”Strategisk risk, artificiell intelligens och samverkande brott”

Giancarlo Spagnolo, professor i nationalekonomi vid SITE, tillsammans med medförfattare vid Bologna Universitetet och Standford Universitetet har beviljats 3,3 MSEK i finansiering av Vetenskapsrådet för ett treårigt forskningsprojek. Projektet fokuserar kring hur AI-baserade prissättande algoritmer lär sig att kolludera mot konsumenter genom att hålla marknadspriser höga till konsumenternas bekostnad.

Forskningsprojekt: ”Strategisk risk, artificiell intelligens och samverkande brott”

Vi hör mer och mer om stora bedrägerier, korruption, skattebrott, och penningtvättsskandaler. Drogkarteller destabiliserar regeringar i olika länder, medan organisationer som trafikerar människor orsakar fruktansvärda konsekvenser för sina offer. Samtidigt, i elektroniska och finansiella marknader, har den prissättande auktoriteten alltmer blivit delegerad till algoritmer som är baserade på Artificiell Intelligens, vilket verkar hjälpa företag att kolludera kring högre priser, som i sin tur ökar deras vinster på välfärdens bekostnad.

Detta forskningsprojekt bygger på idén att en gemensam och viktig aspekt av dessa samhällsskadande aktiviteter är behovet av ett långtgående samarbete mellan många kriminella. En bättre förståelse av vad som determinerar samverkan människor emellan men även mellan människor och algoritmer bör tillåta en mer effektiv design av offentliga policies emot dessa ”kolluderande brott”. Detta är huvudsyftet med projektet. Det strävar att bredda vår kunskap om vad som determinerar samverkan mellan människor, vilket är nödvändigt för kolluderande brott. I synnerhet så kommer vi studera ”strategisk risk”: rädslan att en partner i det kolluderande brottet kan sluta samverka och istället vända sig till polisen, för att förstå om offentlig policy kan designas för att bekämpa kolluderande brott mer effektivt genom att utnyttja denna rädsla.

Studien syftar även till att förstå när och hur AI-baserade prissättande algoritmer lär sig att kolludera mot konsumenter genom att hålla marknadspriser höga till konsumenternas bekostnad; och om detta också händer i blandade miljöer, där både människor och algoritmer interagerar med varandra; samt huruvida människor bestämmer sig för att delegera prissättning till AI-baserade algoritmer, för att förbättra våra indikationer på vad som kommer att hända i denna domän i framtiden. En intressant fråga som även kommer att tas upp är hur lagen behandlar algoritmisk kollusion, eftersom det i dagsläget verkar svårt att arrestera eller bötfälla kolluderande AI-algoritmer!

För mer information

Projektledare

Professor Giancarlo Spagnolo
Stockholm Institute of Transition Economics
Giancarlo.Spagnolo@hhs.se
+46-8-736 9681

Medförfattare

Professor Maria Bigoni (University of Bologna)

Associate Professor Emilio Calvano (University of Bologna)

Professor Giacomo Calzolari (European University Institute)

Professor Marco Casari (Stanford University)

Professor Andrzej Skrzypacz (Stanford University)

 

SITE Crime Artificial intelligence Digitalization Economics News Research