Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SITE-forskarna Giancarlo Spagnolo och Theo Nyreröd diskuterar penningtvätt och visselblåsare

Hur fungerar kampen mot penningtvätt? Är regelverket tillräckligt effektivt för att upptäcka och åtgärda penningtvätt? Och vilken roll kan visselblåsaren ha i penningtvättsbekämpningen? Giancarlo Spagnolo och Theo Nyreröd, forskare vid Stockholm Institute of Transition Economics (SITE), diskuterar penningtvätt och visselblåsare i senaste SNS webbinariet.

I webbinariet "Penningtvätt och visselblåsare", organiserad av SNS, diskuterade SITE-forskarna Giancarlo Spagnolo och Theo Nyreröd om penningtvättens negativa effekter för samhället och huruvida EU ska följa i USA:s fotspår genom att inrätta program som belönar visselblåsare.

Penningtvätt gör det möjligt för brottslingar att åtnjuta vinsten av sina brott, vilket i sin tur skapar en grund för ytterligare olaglig verksamhet. Dessutom underlättar penningtvätt korruption samt spelar en viktig roll i finansieringen av terroristorganisationer
Giancarlo Spagnolo
Professor i nationalekonomi vid SITE

Vidare menar Giancarlo och Theo att ett europeiskt belöningsprogram för visselblåsare skulle kunna bidra till effektivare penningtvättsbekämpning. Varpå de menar att man bör också införa striktare översyn av användningen av sekretessavtal för anställda och längre karantän för personal som slutar på en tillsynsmyndighet innan de får anställas av företag som de tidigare har granskat.

Evidens från USA tyder på att belöningsprogram för visselblåsare ökar antalet anmälningar som tas emot av brottsbekämpande myndigheter samt att dessa program är kostnadseffektiva
Theo Nyreröd
Forskningsassistent vid SITE
SITE Crime Legislation Procurement Economics News Research