Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Fortfarande mer snack än verkstad bland de största svenska börsbolagen när det gäller hållbarhet

Det är fortfarande mer talking än walking när det kommer till de stora börsbolagens hållbarhetsarbete, och bolagen är fortsatt väldigt kortsiktiga. Dock har bolagen flyttat upp hållbarhet ett snäpp på den strategiska agendan. Detta visar den tredje ”Walking the talk-?”-rapporten från Misum som presenteras idag, tisdagen den 24 september.

I ”Walking the talk?”-rapporten analyseras hur bolagen på den svenska börsens Large Cap-lista kommunicerar gällande hållbarhet: vad de säger att de ska göra, och vad de säger att de har gjort. I rapporten kallas detta för ”talk” och ”walk”. Studien innefattar analyserad data från över 15 600 sidor.

- Att bolag kommunicerar mätbara mål och hur väl de mött dessa mål påverkar vår tillit till bolagens hållbarhetsarbete. Det är externa parters enda möjlighet att kunna utvärdera vad som verkligen händer i bolagen, säger Lin Lerpold, docent vid Handelshögskolan i Stockholm och den som ansvarar för rapporten. Rapporten visar vidare att bolagen är fortsatt mycket kortsiktiga i sitt hållbarhetsarbete. 56 procent av dem hade inga mål bortom 2020, och ytterligare 18 procent hade inga mål bortom 2025. Dock kommuniceras mål mer ofta än i de tidigare Walking the talk-rapporterna från 2015 och 2017, men kommunikation om uppföljning och framsteg är mycket mindre frekvent än i de tidigare rapporterna.

Fler resultat som Lin Lerpold vill lyfta fram är:

- Kommunikationen kring S/CR-frågor har fortsatt att öka sen vår senaste rapport 2017, dock i en mycket lägre grad än ökningen mellan 2015 och 2017.

- Fokus ligger fortfarande på miljömässiga frågor i relation till sociala.

- Intressant nog är hållbarhet nu mer integrerat i bolagens kommunikationsstrategier, affärsmodeller och statements från vd:ar, samtidigt som färre personer med ansvar för hållbarhet kan identifieras i ledningsgrupper än i de tidigare studierna.

- 72 av de 95 bolagen i studien identifierade vilket eller vilka av FN:s hållbarhetsmål de anser vara mest relevanta för dem, av dessa kommunicerade 52 bolag konkret hur de arbetade mot målet/målen.

De bolag som fick bäst resultat i 2019 års ”Walking the talk-?”rapport är BillerudKorsnäs, Stora Enso, Sandvik, Essity, Axfood, H&M, Nordea, Astra Zeneca, Atlas Copco, Saab and Telia.

Se hela listan i rapporten som kan laddas ner här.

Forskningen genomfördes av Lin Lerpold, docent, tillsammans med master studenterna Ylva Forsberg och Martina Kaplanová.

Frågor? Kontakta:

Lin Lerpold, docent, Handelshögskolan I Stockholm

lin.lerpold@hhs.se

0725-76 99 42

Tinni Ernsjöö Rappe, kommunikationsansvarig, Misum, Handelshögskolan i Stockholm

tinni.rappe@hhs.se

0708-36 66 41

Misum