Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Calendar

Financing the Green Transition: The Role of Private-Public Collaborations

2024-06-10, 16:30 - 18:00
Countries worldwide are seeking private investments to advance the green transition. This seminar will delve into the collaboration between the public and private sectors in financing long-term carbon abatement projects. It will explore the synergy of this joint effort through three different perspectives: research findings, policy framework, and corporate strategies.

Financing the green transition: The role of private-public collaborations - 10 June 2024

2024-06-10, 16:30 - 18:00
Countries worldwide are seeking private investments to advance the green transition. This seminar will delve into the collaboration between the public and private sectors in financing long-term carbon abatement projects. It will explore the synergy of this joint effort through three different perspectives: research findings, policy framework, and corporate strategies.

Information meeting in Stockholm (EMBA)

2024-06-12, 08:30 - 09:30
Looking for an Executive MBA from a business school out of the ordinary? Stockholm School of Economics offers you the opportunity to earn both an MBA degree and three international certificates.

Digital information session (EMBA)

2024-06-12, 08:30 - 09:30
Looking for an Executive MBA from a business school out of the ordinary? Stockholm School of Economics offers you the opportunity to earn both an MBA degree and three international certificates.

Misum open seminar with Yogita Shamdasani

2024-06-13, 12:00 - 13:15
Welcome to a Misum open seminar on "Habit Formation in Labor Supply" with Yogita Shamdasani, Assistant Professor of Economics, National University of Singapore.

Refus! - en liten konferens om att bli refuserad

2024-06-14, 09:00 - 17:00
Att bli refuserad är en mer eller mindre smärtsam del av arbetet för snudd på alla författare och forskare. Ändå pratas det sällan öppet om hur refuser påverkar arbetsvardagen, karriärsutsikterna och måendet. Därför bjuder vi in till en endagskonferens helt ägnad åt att diskutera och belysa olika aspekter av refusprocessen.

Meet us in New York City (EMBA)

2024-06-17, 17:30 - 19:00
We will be in New York City on June 17, 2024, and would love to meet you during an informal network mingle.