Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

The Role of the Board in Non-Profit Organizations

(Styrelsens ansvar och roll för ett hållbart innovations- och förnyelsearbete i ideell sektor). Truls Neubeck, Affiliated Researcher and Markus Kallifatides, Center Director

In this project, the board in non-profit organizations was investigated with a view to its role in and responsibility for innovation and renewal. The project was set-up as a collaborative, action-oriented one, aiming both at theoretical development as well as contributing to practice in the participating organizations, along with other non-profit organizations.

Sv. I projektet undersöktes styrelsens arbete i ideell sektor med fokus på dess roll i och ansvar för förnyelsearbete och innovation. Projektet var kollaborativt och syftade både till teoriutveckling och till praktikutveckling i de deltagande organisationer, liksom i andra ideella organisationer.

The project was funded by the Swedish Governmental Agency for innovation Systems.

Sv. Projektet genomfördes med stöd från Vinnova.

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer