Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

SSE MBA Executive Format lanserar ett nytt curriculum

SSE MBA Executive Format lanserar ett nytt curriculum, utformat för att möta nuvarande och framtida krav som ställs på ledare i internationella organisationer. I vår strävan att alltid vara relevanta, pågår ett kontinuerligt arbete med att utvärdera och uppdatera våra utbildningar. Nu gör vi en större omarbetning av vår Executive MBA, SSE MBA Executive Format.

- Vårt nya curriculum är utformat för morgondagens ledare. För de som vill ligga i framkant i den ständigt föränderliga globala ekonomin, säger Angelika Lindstrand, SSE MBA Program Director.

Nu ges möjligheten att anpassa SSE MBA-upplevelsen med ett antal valbara kurser som ges på HHS olika campus i Stockholm, Lettland och Ryssland, samt på våra partnerskolor inom Global Network for Advanced Management (GNAM). Kurser inom entreprenörskap, digital transformation, marknadsföring, förhandling och social innovation, är några exempel.

SSE MBA är ett examensprogram som är designat för yrkesverksamma med en passion för affärsutveckling och som strävar efter att bygga, leda och utveckla internationella organisationer. Programmet genomförs på deltid över 18 månader med tio hela campusveckor och digitalt innehåll och studier däremellan.

Programmet ger deltagarna teoretiska modeller, verktyg och insikter inom områden som ekonomisk styrning och affärsutveckling, och hur man skapar värde och förblir relevant i förhållande till nya snabbväxande företag och industrier. Deltagarna får också fördjupad kunskap i hur man leder företag på ett hållbart och innovativt sätt.

Mångfalden i våra Executive MBA-klasser är stor. Våra deltagare är i genomsnitt 39 år gamla, arbetar i många olika branscher, positioner och typer av organisationer. Mer än hälften har en internationell bakgrund och cirka 40% är kvinnor.

Programmet startar den 6 december 2021 och ansökningstillfällen är 15 maj och 15 september.

SSE