Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Björn Axelsson har avlidit

Professor emeritus Björn Axelsson, Uppsala, har plötsligt avlidit i en ålder av 72 år. Han sörjs närmast av hustrun Katti, döttrarna Matilda och Joanna och sonen Daniel med familjer. Björns kollegor har skrivit några väl valda ord till hans minne.

Björn disputerade 1981 i Uppsala på en avhandling om stålindustrins omvandling. Han verkade därefter som lärare och forskare i företagsekonomi med inriktning på industriell marknadsföring och organisationers inköp, områden som då var högaktuella i forskningen och i näringslivet. Inom en nystartad internationell forskargrupp, Industrial Marketing and Purchasing Group, gav Björn viktiga bidrag till utvecklingen av ett interaktions- och nätverkssynsätt på marknader. Han ledde också under drygt 10 år den för sin tid unika vidareutbildningen i internationellt företagande i Uppsala.

Björn rekryterades 1998 till Internationella Handelshögskolan i Jönköping som professor i marknadsföring. 2002 flyttade han till Handelshögskolan i Stockholm där han blev innehavare av Olof A Söderbergs professur och chef för skolans forskningscentrum inom industriell marknadsföring och distribution. Där bedrev han och ledde forskning om inköpsstrategi och marknadsorganisation med ett allt större fokus på inköp av tjänster. Genom åren handledde han en lång rad doktorander som idag är spridda på lärosäten i Sverige och utomlands.

Björn Axelsson var en auktoritet när det gäller organisationers inköp, både i forskarvärlden och i näringslivet. Under åren 2005-2009 finansierade näringslivet en professur på Handelshögskolan med fokus på inköp och logistik med Björn som självklar innehavare. Som emeritus fortsatte Björn att vara djupt engagerad i forskning och utveckling av inköp både i privat och offentlig sektor, till exempel i reformeringen av offentlig upphandling.  

Björn utvecklade själv starka och långsiktiga relationer med företag och organisationer under sin karriär. Utöver forskningspublikationer engagerade han sig i vidareutbildning och författade böcker och rapporter riktade till praktiker. År 1997 belönades han med priset för årets svenska marknadsföringsbok.

Björn var alltid positiv, sjåsfri, välvilligt inställd och hade en stor portion humor. Han hade lätt för att både tycka om och bli omtyckt av människor han mötte och lämnar oss i stor saknad, men samtidigt med många ljusa minnen.

På kollegornas vägnar,

Per Andersson, Tina Bengtsson, Hans Kjellberg, Lars-Gunnar Mattsson och Richard Wahlund

SSE