Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Bertil Edlund har avlidit

Förre ordföranden för PricewaterhouseCoopers AB, Bertil Edlund, har avlidit 87 år gammal. Framgångsrika studier vid HHS blev enligt honom själv en betydelsefull plattform för den professionella gärningen, som kom att bli både mångsidig och sträcka sig över nationella gränser.

Han var under ett antal år den mest anlitade revisorn i svenska storföretag. Han var också affärsmässigt och institutionellt inriktad. Den byrå där han var verksam utvecklades mycket starkt under hans år i ledningen. Han åtog sig gärna roller för den svenska revisorskåren. Han blev vice ordförande och ordförande för den globala organisationen för revisorer, IFAC, International Federation of Accountants.

Banden till och uppskattningen av HHS bestod livet igenom. Han blev en betydande välgörare för accounting-området inom HHS, både under de år han hade en ledande ställning inom PWC och därefter genom den stiftelse, The Bertil Edlund Foundation, som byrån vid hans pension skapade för att hylla hans insatser.    

SSE