Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

TILLSAMMANS SKAPAR VI FRAMTIDEN

Under de senaste åren har vi gått från att vara en skola med endast ett utbildningsprogram och huvudsaklingen svenska studenter till att bli en internationell skola med tio olika utbildningsprogram. Mer än någonsin tidigare lockar vi nu till oss skarpa hjärnor från hela världen för att lära, utbyta kunskap och föda idéer - och helt i linje med vår vision rymmer Handelshögskolan mer och mer mångfald för varje dag som går.

ÅRLIG INSAMLINGSKAMPANJ

Vi har många framgångar att fira från de senaste åren, som till exempel:

  • etableringen av MISUM, Mistra Center for Sustainable Markets
  • etableringen av Global Challenges, ett utbildningsspår inom kandidatprogrammet där studenterna får en helhetssyn på omvärlden
  • etableringen av RAMP, ett utbildningsprogram som vi startat för att snabbt integrera välutbildade asyslsökande i svenskt näringsliv
  • ökningen av kvinnliga studenter på kandidatprogrammet (45% totalt)
  • ökningen av internationella studenter från mer än 30 länder på masterprogrammet (48% totalt)

Dessa framgångar har lagt en bra grund för fortsatta framgångar, men för att bättre kunna fortsätta att attrahera riktigt bra studenter och forskare måste vi sikta ännu högre.

Vill du också hjälpa oss att fortsätta vara en handelshögskola av högsta kvalitet genom att lämna ett ekonomiskt bidrag till vår insamlingskampanj 'Tillsammans Skapar Vi Framtiden'?

DITT STÖD ÄR VIKTIGT

Som du kanske vet kommer mindre än 20% av Handelshögskolans intäkter från det statliga utbildningsväsendet, 40% från Handelshögskoleföreningen, 25% från forskningsanslag, stiftelser och alumner, och 10% från partnerföretagen. Din generositet hjälper oss att täcka resterande del (5%) och ger våra studenter förtutsättningar för ledande roller i näringsliv och samhälle. I förra årets insamlingskampanj, Rally for SSE!, fick vi in över två miljoner kronor.

Ett bidrag på 100, 250, 500, 1000 kronor eller mer till den årliga insamlingskampanjen kan stödja initiativ som

  • erbjuder stipendier till internationella studenter i syfte att behålla Handelshögskolans globala rykte som en internationell handelshögskola av högsta kvalitet
  • erbjuder karriärplanering till studenter på kandidat-, master- och forskarnivå, vilket hjälper personer med en examen från Handelshögskolan att även i fortsättningen ha stor påverkan i samhället och det internationella näringslivet
  • förbättrar Handelshögskolans tekniska möjligheter att erbjuda en mer omfattande digital miljö för undervisning och lärande, vilket kommer att öka våra möjligheter att attrahera forskare i världsklass och högt motiverade studenter.

Glöm inte att lämna ditt bidrag före 31 december 2017!

NIKLAS ADALBERTH STÖDJER OSS

ANNA KINBERG BATRA, FJOLÅRETS KAMPANJ 'RALLY FOR SSE!'

Den här hemsidan använder cookies. Genom att använda hemsidan accepterar du dessa cookies samt villkoren beskrivna i vår dataskyddspolicy. Läs mer