Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskoleföreningen

1903 donerades en stor summa pengar av den svenske bankdirektören K. A. Wallenberg för upprättandet av en handelshögskola i Stockholm. Idén om en sådan skola hade uppstått i det svenska näringslivet.

Handelshögskoleföreningen grundades och dess medlemmar var affärsmän och framstående industriella ledare som aktivt deltog i utvecklingen av skolan och dessutom bidrog med finansiellt stöd.

Handelshögskoleföreningen har sedan dess varit en central del i utvecklingen av Handelshögskolan till den främsta affärs- och forskningsinstitutionen i landet. 

The Board of the SSE Association

Members

Jacob Wallenberg, President
Carl-Johan Bonnier, Vice President
Ulla Litzén, Treasurer
Gunnar Brock
Carl Cederschiöld
Thomas von Koch
Sven Nyman
Per-Olof Söderberg


Secretary

Ulf Thornander