Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Hållbarhet

Handelshögskolan strävar efter att integrera hållbarhet genom hela verksamheten. Arbetet koordineras av gruppen Sustainable SSE och följs upp av skolans ledning.