Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Sofie Roy blir ny högskoledirektör på Handelshögskolan

Den 14 augusti 2023 kommer Sofie Roy att axla rollen som högskoledirektör på Handelshögskolan i Stockholm. Hon förväntas bli en stark drivkraft bakom Handelshögskolans fortsatta utveckling i Sverige och utomlands.

I sin roll som högskoledirektör på Handelshögskolan kommer Sofie Roy att ansvara för att leda, koordinera och utveckla Handelshögskolans gemensamma administration med cirka 140 medarbetare. Rollen omfattar övergripande ansvar för forskningsadministrationen.

– Sofie kommer att vara en stor tillgång för Handelshögskolan i vårt arbete med att ytterligare stärka Handelshögskolans position i en mycket konkurrensutsatt miljö. Hon har lång erfarenhet som är högst relevant för denna position, och jag ser fram emot att få Sofie med på resan i augusti, säger Handelshögskolans rektor Lars Strannegård.

Sofie Roy kommer även att representera Handelshögskolan i universitetsgemensamma sammanhang, exempelvis vid möten med ministrar och med Sveriges universitets- och högskoleförbund (SUHF), Högskolekanslerämbetet (UHÄ) samt regionala, nationella och internationella nätverk. Som högskoledirektör kommer hon även att sitta i olika styrelser med koppling till Handelshögskolans verksamhet.

– Det är en stor ära att få rollen som högskoledirektör på Handelshögskolan. Jag ser verkligen fram emot att få fortsätta arbetet med att stärka Handelshögskolans position och professionalisera verksamheten, säger Sofie Roy.

Sofie Roy har stor erfarenhet som ledare i såväl den privata som i den offentliga sektorn. Hon har doktorerat i företagsekonomi, forskat vid Handelshögskolans Center for Advanced Studies in Leadership och arbetat på Regeringskansliet.

Nu senast kommer Sofie Roy från en position som Vice VD på HSB där hon varit ansvarig för förvaltningsverksamheten. Hon ansvarade då för 450 personer inom exempelvis ekonomisk förvaltning, fastighetsutveckling och kundservice.

– Jag ser mig själv som en oerhört engagerad ledare med stark drivkraft. Mest av allt gillar jag att leda förändringsprocesser och få medarbetarna att se och förstå sambandet mellan organisationens strategiska mål och deras dagliga arbete, avslutar Sofie Roy. 

För mer information, kontakta:

Lars Strannegård
Rektor, Handelshögskolan i Stockholm
Email: lars.strannegard@hhs.se

Hanna Flodmark
Director, Communications and Marketing, SSE
Email: hanna.flodmark@hhs.se
Tel: 070-689 90 15

Om Handelshögskolan i Stockholm

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer.

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.

SSE News Press release