Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Riksidrottsförbundet och Handelshögskolan rustar idrottsrörelsen för framtiden

För att öka kunskapen om idrott och kommersialisering inleder Riksidrottsförbundet ett samarbete med Handelshögskolans Center for Sports and Business. Arbetet ska bidra till en ökad förståelse för de förutsättningar kommersialisering innebär för den svenska idrottsrörelsen.

Idrottsrörelsen i Sverige är unik i och med sin demokratiska medlemsstyrning och det starka ideella engagemanget med 746 000 ideella ledare och 3,3 miljoner medlemmar.

– Det ideella är kärnan i den svenska idrottsrörelsen och ska fortsätta vara det. Men vi behöver förstå kommersialiseringens konsekvenser och därför blir samarbetet med Center for Sports and Business viktigt. Vi ser fram emot intressanta möten och att analysera idrottens utveckling tillsammans med Handelshögskolans forskare och partners, säger Stefan Bergh, generalsekreterare Riksidrottsförbundet.

På senare år har kommersialiseringen inom delar av idrotten blivit mer påtaglig. Under 2024 och 2025 kommer partnerskapet mellan Riksidrottsförbundet och Handelshögskolans Center For Sports and Business att inriktas på omvärldsanalys och utbildning.

– Vi är stolta och glada över detta samarbete. De senaste årens starka kommersiella drivkrafter på global nivå riskerar att hota det svenska systemet och dess värdegrund. Utifrån den senaste forskningen hoppas vi därför kunna ge idrottens tjänstemän och förtroendevalda nya idéer om hur de kan navigera både ideella och kommersiella inslag. Framtidens idrottslandskap handlar om olika former av hybrider. Här vill vi bidra med en verktygslåda, säger Martin Carlsson-Wall, professor Center for Sports and Business Handelshögskolan.

Under 2024 och 2025 arrangeras mötesplatser och utbildningar på Bosön och Handelshögskolan.

Mer information om Center for Sports and Business.

Mer information om Riksidrottsförbundets arbete med forskning och utveckling.

För mer information, vänligen kontakta:

Andreas Linderyd
Ansvarig forskning och utveckling, Riksidrottsförbundet
Email: andreas.linderyd@rfsisu.se
Tel: 08–699 62 40

Martin Carlsson-Wall
Professor, Center for Sports and Business, Handelshögskolan i Stockholm
Email: martin.carlsson-wall@hhs.se
Tel: 0730–44 09 00

Om Handelshögskolan i Stockholm 

Handelshögskolan i Stockholm är den ledande handelshögskolan i Norden och Baltikum och har ett högt anseende i Sverige såväl som internationellt. Forskning i världsklass utgör grunden för våra utbildningar som består av kandidat-, master- och forskarutbildning, ett MBA-program och ett stort utbud av executive education. Våra program är utvecklade i nära samarbete med både forskning och näringsliv, vilket ger våra studenter stora möjligheter att uppnå ledande positioner i företag och andra organisationer. 

Handelshögskolan är ackrediterad av EQUIS, som garanterar att både undervisning och forskning håller högsta internationella standard. Handelshögskolan är också den enda svenska medlemmen i CEMS och PIM, som är samarbeten mellan ledande handelshögskolor i världen, vilket bidrar till den höga kvalitet som Handelshögskolan är känd för.​

Presskontakt

Ylva Mossing
Content and Media Relations Manager
Email: ylva.mossing@hhs.se
Telefon: +46 730 97 26 16

Mer information om Handelshögskolan i Stockholm hittar du på hhs.se.

SSE Sports and Business Press release