Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Nya uppgifter om Jeffrey Epstein

Genom journalistiskt arbete inför bland annat en podd som publiceras inom kort har det framkommit nya uppgifter om kopplingar mellan Jeffrey Epstein och stipendiet Female Economist of the Year.

I journalisternas frågor framkommer information om att några Female Economist of the Year-stipendiater bjudits med av stipendiets grundare Barbro Ehnbom för att träffa Jeffrey Epstein. Enligt journalisterna har detta bekräftats av Barbro Ehnbom. Om uppgifterna stämmer är det häpnadsväckande och beklagligt. Vi tar kraftigt avstånd från allt detta.

Handelshögskolan i Stockholm blev 2015 uppmärksammade på att skolan nämnts som mottagare av donationer från Jeffrey Epstein. Efter efterforskningar kunde vi då konstatera att två stiftelser, Enhanced Education och C.O.U.Q. Foundation, var kopplade till Jeffrey Epstein.

Stiftelserna hade under flera år donerat till Barbro Ehnboms fond som var en egen verksamhet och kontrollerades av Handelshögskolealumnen Barbro Ehnbom. Handelshögskolan administrerade fonden men utövade inte aktiv kontroll av inkommande donationer och kände inte till vem som stod bakom de två stiftelserna. Vi kunde då konstatera att vi brustit i den interna kontrollen av bidragsgivare.

Så snart vi fick kännedom om donationerna genomfördes en administrativ separation mellan Barbro Ehnboms fond och Handelshögskolan.

Handelshögskolan har varit transparenta med det som framkom efter våra efterforskningar och vi informerade om det vi visste både internt på Handelshögskolan och till våra externa intressenter. Vi har också svarat öppet på frågor vi fått om detta från media.

SSE