Go to main navigation Navigation menu Skip navigation Home page Search

Handelshögskolan i Stockholm startar House of Innovation

Handelshögskolan i Stockholm stärker sin profil inom innovationsforskning genom lanseringen av House of Innovation, en ny tvärvetenskaplig forsknings-, utbildnings- och samverkansmiljö. House of Innovation fokuserar på forskning och undervisning inom innovation, digitalisering och entreprenörskap och initiativet möjliggörs tack vare en donation på 150 miljoner kronor från Familjen Erling-Perssons Stiftelse, vilket är en av de största enskilda donationerna till Handelshögskolan genom tiderna.

Från vänster till höger: Martin Sköld, chef Scania Research Center; Julia Delin, VD SSE Business Lab; Magnus Mähring, Chef House of Innovation; Sarah Jack, chef Jacob and Marcus Wallenberg Research Center ; Rasmus Rahm, VD, Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) 

Genom House of Innovation utökar Handelshögskolan satsningarna för att stärka de svenska ekosystemen för entreprenörskap och innovation. Forskningen som bedrivs skapar också värdefull kunskap för organisationer som behöver bygga kapacitet och förmåga att möta dagens utmaningar med snabbföränderliga och disruptiva marknader. 

– Detta är en av de största enskilda donationerna till Handelshögskolan genom tiderna och det är enastående att vi nu med Familjen Erling-Perssons Stiftelses stöd kan skapa en interdisciplinär forskningsmiljö i världsklass. House of Innovation kommer att vara en mötesplats för aktörer från olika branscher och bakgrund; forskare, studenter, och beslutsfattare, med intresse att utbyta kunskap, tankar och idéer. Denna typ av utbyte är avgörande för Sveriges framtida konkurrenskraft, säger Lars Strannegård, rektor för Handelshögskolan i Stockholm.

Familjen Erling-Perssons Stiftelse stöder uppstarten och utvecklingen av House of Innovation genom en donation på 150 miljoner över fem år. Ett djupt och genuint intresse för entreprenörskap var en av drivkrafterna bakom stiftelsens grundande.   

– För mig symboliserar den här donationen att vi "går tillbaka till våra rötter" samtidigt som vi får vara del av en spännande framtid. Att stimulera och utveckla ekosystemet för entreprenörskap och företagsinnovation känns oerhört angeläget om vi vill behålla en ledande position som innovationssamhälle. Vi tror att Handelshögskolan har goda förutsättningar att samla ekosystemets alla nödvändiga delar för att detta ska kunna ske. Stiftelsen gläds därför åt att kunna tillföra systemet ytterligare kraft i form av donationen till House of Innovation, säger Stefan Persson, ordförande för Familjen Erling-Perssons Stiftelse.

House of Innovation omfattar den nya ’Institutionen för entreprenörskap, innovation och teknologi’, ’Jacob & Marcus Wallenberg Center for Innovative and Sustainable Business Development’ och ’Scania Center of Innovation and Operational Excellence’. House of Innovation arbetar också tätt ihop med ’Stockholm School of Entrepreneurship’och ’SSE Business Lab’ vilket ger ett brett spektrum av aktiviteter från forskning, kunskapsspridning och utbildning till samarbeten med näringsliv, offentlig sektor och startups. 

För mer information, kontakta gärna:

Lars Strannegård, rektor Handelshögskolan i Stockholm
lars.strannegård@hhs.se, 070-811 75 73

Magnus Mähring, chef för House of Innovation

Magnus.mähring@hhs.se, 070-913 74 07

Ylva Linderson, Forskningssekreterare, Familjen Erling-Perssons Stiftelse
info@feps.se

House of Innovation